φωτο 21-22

<div class=»padlet-embed» style=»border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-radius:2px;box-sizing:border-box;overflow:hidden;position:relative;width:480px;height:352px;max-width:100%»><iframe src=»https://padlet.com/padlets/flgv0b64r39lmway/embeds/preview_embed» style=»width:100%;height:100%;display:block;padding:0;margin:0″ frameborder=»0″></iframe></div>