Κανονισμός Λειτουργίας

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2020-2021

 Το Σχολείο, στην προσπάθειά του να προσφέρει παιδεία στους μαθητές και τις μαθήτριες, ενημερώνει αυτούς και τους κηδεμόνες τους και τους παρακαλεί να σεβαστούν τους κανόνες λειτουργίας που ακολουθούν. Ο σκοπός αυτών των κανόνων είναι η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, που θα  συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του.

 1. Το σχολείο λειτουργεί μεταξύ 8:15 και 14:10, σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο συντάχθηκε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ειδικά για την περίοδο κατά την οποία ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με βασική πρόβλεψη την παροχή επαρκούς χρόνου μεταξύ των μαθημάτων για τον εξαερισμό και την απολύμανση των αιθουσών:
 2. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων για κάθε ομάδα έχει ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β
Τμήματα :Α1, Α2, Α3, Α4, Β1 Τμήματα :Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3
ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08:15 09:00 45′ 08:15 09:00 45′
09:00 09:45 45′ Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 09:15 10:00 45′
10:00 10:45 45′ 10:00 10:45 45′
10:45 11:30 45′ Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 11:00 11:45 45′
11:45 12:30 45′ 11:45 12:30 45′
12:30 13:15 45′ Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 12:45 13:30 45′
13:30 14:10 40′ 13:30 14:10 40′

Εξυπακούεται  ότι  με  τη  λήξη  των  μέτρων  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  θα  επανέλθει  στα προβλεπόμενα ως εξής:

Ώρες Έναρξη Λήξη Διάρκεια Διάλειμμα
8:15 9:00 45΄
9:05 9:50 45΄ 10΄
10:00 10:45 45΄ 10΄
10:55 11:40 45΄ 10΄
11:50 12:35 45΄ 10΄
12:45 13:25 40΄
13:30 14:10 40΄
 1. Για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας του Covid-19, απαγορεύεται η παραμονή των μαθητών στο προαύλιο πριν την έναρξη των μαθημάτων, καθώς δεν θα πραγματοποιείται η πρωινή συγκέντρωση. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο σχολείο μεταξύ 05 και 8.15 και να πηγαίνουν αμέσως στην αίθουσα του τμήματός τους από τις εισόδους που τους έχουν υποδειχθεί με βάση την ομάδα στην οποία ανήκουν, φορώντας προστατευτική μάσκα και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.
 2. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση και με ησυχία και ευπρέπεια περιμένουν τον/την καθηγητή/τρια τους. Όσοι/ες μαθητές/τριες εισέρχονται στην τάξη μετά τον διδάσκοντα δε γίνονται δεκτοί και παραπέμπονται στη Διεύθυνση. Μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος, για τον οποίο έχει ενημερωθεί προηγουμένως ο/η διδάσκων/ουσα, επιτρέπεται η καθυστερημένη προσέλευση στην τάξη μετά από άδεια του/της διδάσκοντα/ουσας.
 1. Οι μαθητές/τριες που, λόγω ανωτέρας βίας και κατόπιν αδείας, εξέρχονται από την αίθουσα κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, επιστρέφουν χωρίς καθυστέρηση.
 2. Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής/τρια, απουσιάζει λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας γίνεται αναπλήρωση από άλλους καθηγητές/τριες, που έχουν κενό και βρίσκονται στο χώρο του σχολείου. Κανένα τμήμα δεν βγαίνει στο προαύλιο χωρίς επιτήρηση από καθηγητές αναπλήρωσης.
 3. Κατά την είσοδo των μαθητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας και μέσα σε αυτές απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (καραμέλες, τσίχλες, αναψυκτικά, νερό, κ.λπ.)
 4. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρακολουθούν όλες τις διδακτικές ώρες. Μαθητής/τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας καταγράφεται στο απουσιολόγιο, αναφέρεται στη Διεύθυνση και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του/της.
 5. Η έξοδος από τον σχολικό χώρο χωρίς ενημέρωση της Διεύθυνσης από τον κηδεμόνα ή άδεια της Διεύθυνσης αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 6. Κατά την διάρκεια του μαθήματος η είσοδος των μαθητών/τριών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους, ενώ και οι μαθητές/τριες που, λόγω ανωτέρας βίας και κατόπιν αδείας, εξέρχονται από την αίθουσα κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, επιστρέφουν χωρίς καθυστέρηση.
 7. Στα διαλείμματα εξέρχονται όλοι και οι αίθουσες κλειδώνονται από τους καθηγητές/τριες. Δεν επιτρέπεται σε κανένα η παραμονή στους διαδρόμους κατά την διάρκεια του διαλείμματος. Στα διαλείμματα οι μαθητές ( σύμφωνα με το σχέδιο σε περίπτωση σεισμού ), κατευθύνονται στο προαύλιο που έχει οριστεί για την τάξη και την ομάδα τους, φορώντας προστατευτική μάσκα στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου καθώς και στους εξωτερικούς, όταν υπάρχει συνωστισμός. Οι μαθητές φροντίζουν να κρατούν τις μέγιστες δυνατές αποστάσεις από τους άλλους μαθητές, ειδικά όσους ανήκουν σε άλλο τμήμα.
 8. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στα μαθήματά τους μετά από κάθε διάλειμμα και οπωσδήποτε πριν από τον/την καθηγητή/τρια τους. Κάθε αδικαιολόγητη αργοπορία ισοδυναμεί με απουσία. Μετά την έναρξη του μαθήματος ο μαθητής εισέρχεται στην τάξη μόνο με ειδικό σημείωμα του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή και εφόσον γίνει δεκτός από τον διδάσκοντα.
 9. Οι μαθητές/τριες που δεν συμμετέχουν δικαιολογημένα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν περιφέρονται ασκόπως στους διαδρόμους των ορόφων, δεν προκαλούν θόρυβο και γενικά δεν ενοχλούν με κανένα τρόπο τα τμήματα που έχουν μάθημα.
 10. Οι μαθητές/τριες οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο, το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται στους μαθητές/τριες για χρήση. Επίσης, οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών, όσο και όλων των αντικειμένων και κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (θρανία, καθίσματα, όργανα, τουαλέτες, κλιμακοστάσιο, προαύλιο κ.λπ.). Είναι αυτονόητο ότι όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές, αλλά τουναντίον μεριμνούν, ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και, όταν απαιτείται, συνεργάζονται με τη Διεύθυνση και τους/τις καθηγητές/τριες του σχολείου.
 11. Για την αποφυγή ατυχημάτων, απαγορεύεται η χρήση ρευστού διορθωτικού ή ανεξίτηλου μαρκαδόρου.
 12. Η παρουσία των μαθητών/τριών στα Γραφεία των Καθηγητών επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος (επείγον τηλεφώνημα, δήλωση ασθένειας-τραυματισμού, αίτημα εισόδου- εξόδου, κ.λπ.).
 13. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου (εορτές, περίπατοι, εκπ/κές  επισκέψεις)  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  ευπρέπεια,  σεβασμό  και ευγένεια. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες των συνοδών καθηγητών/τριών. Μαθητής/τρια που υποπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή δημιουργεί συστηματικά προβλήματα, θα τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 1. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών, ούτε κα η επικοινωνία μέσα από τα κάγκελα του Σχολείου με εξωσχολικά άτομα. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από εξωσχολικά άτομα είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες, σε περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο εξωσχολικό άτομο στο χώρο του σχολείου, θα πρέπει να το αναφέρουν στη Διεύθυνση ή στους καθηγητές.
 2. Απαγορεύεται στους μαθητές/τριες να πλησιάζουν τα παράθυρα ή τα κάγκελα ή να ασχολούνται με δραστηριότητες επικίνδυνες για τη σωματική τους ακεραιότητα.
 3. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο, καθώς επίσης συσκευών αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Οποιαδήποτε ανάγκη των μαθητών/τριών για επικοινωνία καλύπτεται από τα μέσα που διαθέτει το σχολείο (σταθερό/κινητό τηλ.). Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής/τρια φέρει στο Σχολείο κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να το παραδίδει στο Γραφείο κατά την άφιξή του και να το παραλαμβάνει κατά την αναχώρηση του από το Σχολείο.
 4. Απαγορεύεται στους μαθητές/τριες να φέρουν μαζί τους στο σχολείο μπάλες, επιτραπέζια ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Για ό,τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι και υπόλογοι για την φύλαξή του.
 5. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.
 6. Οι μαθητές/τριες πλησιάζουν στο παράθυρο του κυλικείου βάσει προτεραιότητας και τηρώντας την ορισμένη από τις διαγραμμίσεις απόσταση.
 7. Οι μαθητές/τριες οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι μαθητές/τριες οφείλουν να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών/τριών, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους. Να μην ξεχνούν ότι η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
 8. Αν κάποιος από τους μαθητές/τριες παρακωλύει επίμονα την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, καταγράφεται στο απουσιολόγιο, απομακρύνεται από την τάξη και παρουσιάζεται στο γραφείο της Διεύθυνσης, όπου και αναμένει τον καθηγητή/τρια, ο/η οποίος/α καταγράφει το περιστατικό στο ποινολόγιο και ενημερώνει τον κηδεμόνα.
 9. Η ενδυμασία και γενικά η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι ευπρεπής, απλή και ανεπιτήδευτη. Πολύτιμα αντικείμενα και κοσμήματα να αποφεύγονται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας, καταστροφής ή κλοπής. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής η ειδική αθλητική περιβολή είναι απαραίτητη.
 10. Οι μαθητές/τριες συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών/τριών. Επίσης, οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να μην προκαλούν ατυχήματα και τραυματισμούς στον εαυτό τους ή στους συμμαθητές τους από αμέλεια ή επιπόλαιες πράξεις.
 11. Όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Σχολικό Κανονισμό ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις και την αντίστοιχη νομοθεσία.
 12. Την αποκλειστική ευθύνη για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών την έχουν οι κηδεμόνες τους. Οι καθηγητές/τριες-υπεύθυνοι των τμημάτων ενημερώνουν τους κηδεμόνες για θέματα φοίτησης των μαθητών/τριών, όπως ορίζει ο νόμος, με ηλεκτρονικό μήνυμα και/ή με τηλεφώνημα στον γονέα. Οι κηδεμόνες οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα ενημερωτικών επισκέψεων που θα ανακοινωθεί. Επίσης οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για κάθε σοβαρό ζήτημα (υγείας, οικογενειακό κ.ά.) που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη φροντίδα και προστασία τους στα πλαίσια λειτουργίας του σχολείου. Χρήσιμο είναι επίσης το σχολείο να ενημερώνεται αμέσως για κάθε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας ή το τηλέφωνό τους.
 13. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου δύναται να τροποποιήσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και το παιδαγωγικό κλίμα.

Ο παρών κανονισμός αναγνώστηκε ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων, αντιπροσωπείας του Δ.Σ. Συλλόγου γονέων του Σχολείου μας και του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου στο Σχολικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 16-10-2020 και επικυρώθηκε με την ΠΡΆΞΗ 3/16-10-2020.

Ελπίζουμε στη συνεργασία όλων  των μελών της σχολικής  κοινότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου μας.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΕ 79.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ