Αρχεία για ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πυθαγόρειο θεώρημα

Εξασκηθείτε στην εφαρμoγή του πυθαγορείου θεωρήματος