Αρχεία για Γ ΤΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Α

Τυπολόγιο Μαθηματικών

Τυπολόγιο Μαθηματικών του μαθηματικού Θανάση Ξένου από   τις    εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Από τη ιστοσελίδα του ψηφιακού βοηθήματος πανελλαδικών εξετάσεων «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ»  του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ενότητα 1η:

Έννοια μιγαδικού – Γεωμετρική παράσταση μιγαδικού – Πράξεις στο σύνολο των μιγαδικών – Συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί – Δυνάμεις μιγαδικού αριθμού και του i. Ιδιότητες συζυγών – Επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης

Ερωτήσεις θεωρίας


Ερωτήσεις σωστού-λάθους (Μέρος A’)
Ερωτήσεις σωστού-λάθους (Μέρος Β’)
Ερωτήσεις σωστού-λάθους (Μέρος Γ’)
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις αντιστοίχισης

1+1=0;

Για τους μαθητές της Γ τάξης

Υπάρχει λάθος στην ισότητα; Αν ναι που;

Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου στο ψηφιακό σχολείο

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην ιστοσελίδα Ψηφιακό Σχολείο το υλικό για τους  Μιγαδικούς αριθμούς.