«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής – μετακίνησης στην Αθήνα – Βουλή».

Ιαν 201916

O Διευθυντής του 2ου Δημ. Σχολείου Ν. Μηχανιώνας ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της τριήμερης εκδρομής της Στ΄ τάξης του σχολείου στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που εκπονείται από τη συγκεκριμένη τάξη.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου, αναφορικά με την ασφάλεια και την ικανοποίηση των μαθητών/τριών και των συνοδών τους.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 12-4-2019 έως και 14-4-2019 (δύο διανυκτερεύσεις) με αναμενόμενη συμμετοχή 34 μαθητών/τριών, 35 γονέων και 3 εκπαιδευτικών. Η μετάβαση από τη Ν. Μηχανιώνα στην Αθήνα και αντίστροφα θα γίνει με λεωφορείο.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 12-4-2019

06:30 π.μ. Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου με λεωφορείο για την Αθήνα.

15:00 μ.μ. Άφιξη στην Αθήνα – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

17:00 μ.μ. Επίσκεψη-ξενάγηση στην Αθήνα (Παναθηναϊκό Στάδιο, Ζάππειο, Εθνικό Κήπο, Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη, Πλατεία Συντάγματος, Ακαδημία Αθηνών, Λυκαβηττός).

20:00 μ.μ  Βόλτα   στην Πλάκα, φαγητό και διασκέδαση σε ταβέρνα.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση

Σάββατο 13-4-2019

09:00 π.μ. Επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης

11:00π.μ. Επίσκεψη στην  Βουλή  των Ελλήνων.

 

12:00 μ.μ. Επίσκεψη-ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης,

14:00 μ.μ. Γεύμα στο Μοναστηράκι.

16:00 μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

18:00 μ.μ. Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

21:00μμ Προαιρετικά θέατρο, ελεύθερο πρόγραμμα.

Κυριακή 14-4-2019

09:00 π.μ. Επίσκεψη-ξενάγηση στα νότια προάστια.

10:30 μ.μ. Αττικό Πάρκο. Μικρό γεύμα – σνακ.

14:00 μ.μ. Αναχώρηση για Ν. Μηχανιώνα.

22:00 μ.μ. Άφιξη στη Ν. Μηχανιώνα

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει απαραιτήτως και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι  το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ (κατάθεση με την προσφορά).
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση (αστικής – επαγγελματικής) Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπ/κού ή για τους συμμετέχοντες στην εκδρομή του συγκεκριμένου σχολείου.
 • Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά μαθητών, είναι άριστης κατάστασης και θα είναι διαθέσιμο για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Η μετακινήσεις εντός Αθήνας να γίνονται με ένα λεωφορείο για όλους τους μεταφερόμενους.
 • Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 • Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο κατά προτίμηση 3 αστέρων και άνω – στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Ακρόπολη, Θησείο) ή στην γύρω περιοχή.
 • Υπηρεσίες καταλύματος:

α) Δίκλινα και κάποια τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τους γονείς τους και 3 μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

β) Πρωινό

Λοιπές Υπηρεσίες:

 • Πρόσθετες υπηρεσίες : Να υπάρχουν δύο (2) επίσημοι ξεναγοί στο Βράχο και στο Μουσείο Ακρόπολης που θα ξεναγήσουν μαθητές/τριες και γονείς.
 • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής.
 • Να καταγραφεί ξεχωριστά το κόστος μεταφοράς ανά μαθητή, από την αφετηρία της εκδρομής (Μηχανιώνα) έως την Βουλή στην Αθήνα με την επιστροφή στην αφετηρία.
 • Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Πριν την εκκίνηση της εκδρομής θα δοθεί ατομική απόδειξη σε κάθε έναν συμμετέχοντα. Επίσης θα δοθεί συγκεντρωτική απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται το κόστος μεταφοράς μόνον των μαθητών.

 

   Σύνταξη και υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται στο σχολείο, σε κλειστό φάκελο και δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται εάν σ’ αυτήν υπάρχουν ασάφειες κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των πρόσφορων. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Η ασφαλής μεταφορά από την Μηχανιώνα και αντίστροφα, καθώς και η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών διαμονής στο ξενοδοχείο, θα αποτελέσουν τα ουσιαστικότερα κριτήρια στην επιλογή της καλύτερης πρότασης από την επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί με πράξη του Διευθυντή του σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2019 και  ώρα 12:00 πμ  στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημ.Σχ. Ν. Μηχανιώνας.  Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ο Διευθυντής: Θεοφάνης Καρύδας

Η προσφορά μας στο » Χαμόγελο του παιδιού».

Ιαν 201913

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης προς το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τα πράγματα που συγκεντρώθηκαν με την βοήθεια, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου μας, παρέλαβε φορτηγό και τα μετέφερε στις εγκατστάσεις του Ιδρύματος.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΚΑΙ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ιαν 20199

Εξαιτίας της νέας επιδείνωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων τα σχολεία σε όλο το Δήμο Θερμαϊκού θα παραμείνουν κλειστά το επόμενο διήμερο και συγκεκριμένα:

• Αύριο, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου και

• Μεθαύριο, Παρασκευή 11 Ιανουαρίου,

σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος μας.

http://www.thermaikos.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=284&newsid=2380

 

Ο Διευθυντής

Θεοφάνης Καρύδας

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΚΑΙ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιαν 20197

Σύμφωνα με οδηγία που λάβαμε από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2019, λόγω παγετού.

Ο Διευθυντής

Θεοφάνης Καρύδας

Ενημέρωση Α΄ τριμήνου – Επίδοση Ελέγχων Προόδου.

Δεκ 20184

 Αγαπητοί γονείς, η ενημέρωσή σας για την πρόοδο των μαθητών για την περίοδο του Α΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και η επίδοση ελέγχων προόδου, θα γίνει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει με ομιλία του Διευθυντή του σχολείου στο ισόγειο του σχολείου στις 12:30μ.μ. Αμέσως μετά την 13:20 μ.μ. θα ξεκινήσει η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων στις αίθουσες των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα βρίσκονται στο γραφείο δασκάλων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα παρευρίσκονται στην ενημέρωση λόγω εργασίας τους σε άλλη σχολική μονάδα, θα ενημερώσουν τους γονείς την ημέρα τακτικής ενημέρωσης, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί και κοινοποιηθεί στους γονείς και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Παρακαλείσθε να μην επικαλεστείτε κολλήματα  για ενημέρωση νωρίτερα από το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ενημερωθείτε εναλλακτικά σε μεταγενέστερη επαφή σας με τους εκπαιδευτικούς στην επόμενη τακτική ενημέρωση.

                                      Ο Διευθυντής και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου

Τοπική αργία – εκκλησιασμός

Δεκ 20184

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε πως αύριο ημέρα Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, το σχολείο μας θα μεταβεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Νέα Μηχανιώνα, όπου θα παρακολουθήσουμε την Θεία  Λειτουργία. Στη συνέχεια όσοι μαθητές είναι προετοιμασμένοι μπορούν να κοινωνήσουν.

Το σχολείο θα μείνει κλειστό στις 6 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη, λόγω της τοπικής αργίας του Αγίου Νικολάου.

                                    Ο Διευθυντής  και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου

Χώροι καταφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.

Νοέ 201826

Αγαπητοί γονείς, σας παρουσιάζουμε τους χώρους συγκέντρωσης και καταφυγής των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Μηχανιώνας,  σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, όπως μας κοινοποιήθηκαν από το Δήμο Θερμαϊκού.

Πατήστε για να ανοίξει το έγγραφο.  Διαβάστε όλο το άρθρο »

Η επέτειος του Πολυτεχνείου

Νοέ 201825

Γιορτάσαμε στο σχολείο μας την 45η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Την εκδήλωση ανέλαβαν τα τρία τμήματα της Ε’ τάξης. Έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στο χρονικό, στα ποιήματα και τα τραγούδια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε φέτος στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Η εκδήλωση προκάλεσε συγκίνηση και σκόρπισε υποσχέσεις για το μέλλον, αφού τα παιδιά την παρουσίασαν με μεγάλη σοβαρότητα και υπεύθυνη συμπεριφορά.

 

  «Στηρίζοντας το Χαμόγελο του Παιδιού».

Νοέ 201822

Αγαπητοί γονείς, το σχολείο  μας επιχειρεί να στηρίξει «το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο θεωρούμε ότι επιτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο έργο για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη. Ζητούμε την υποστήριξή σας στην προσπάθεια αυτή, για την συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Αναμένουμε παράλληλα οι μαθητές μας να βιώσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα είδη που θα συγκεντρώσουμε θα παραδοθούν από τα ίδια τα παιδιά στο κοντινότερο Κέντρο Στήριξης του οργανισμού, για να έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν και τα ίδια πόσο σημαντικό είναι αυτό που έκαναν.

Λίστα ειδών προς συγκέντρωση:

 • Μελομακάρονα (συσκευασμένα)
 • Κουραμπιέδες (συσκευασμένοι)
 • Γάλα εβαπορέ
 • Ζυμαρικά
 • Λάδι
 • Ρύζι
 • Όσπρια
 • Αλεύρι, Ζάχαρη
 • Σάλτσα τομάτας
 • Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μέλι, μαρμελάδα, μερέντα, χυμοί)
 • Αλάτι, Ξύδι, μπαχαρικά
 • Πουρές, Κρέμες αραβοσίτου
 • Βρεφικές κρέμες
 • Βρεφικό γάλα Νο 1 & 2
 • Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες, μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλουτρα)
 • Προϊόντα καθαρισμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, μαλακτικό ρούχων, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κλπ)
 • Είδη προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες κλπ)
 • Είδη οικιακής χρήσης (διάφανη μεμβράνη, λαδόκολλα, σακούλες απορριμμάτων)
 • Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες).

Τα προϊόντα θα συγκεντρώνονται καθημερινά στο σχολείο μέχρι και την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.

Ο Διευθυντής

και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» – ΣΙΤΙΣΗ

Νοέ 201813

Σας ενημερώνουμε ότι, το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών του σχολείου μας. Οι μαθητές συμμετέχουν σε αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους (μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης).

Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων, σε ημερήσια βάση, γευμάτων είναι συγκεκριμένος για κάθε Δήμο και ορίζεται σαφώς στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους Αναδόχους. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένας ανώτατος αριθμός μερίδων που δύναται να διατεθεί σε κάθε Δήμο.

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν τα παιδιά τους στο Πρόγραμμα, (εφόσον δεν έχουν ενταχθεί ήδη), να το δηλώσουν με Υπεύθυνες Δηλώσεις, το αργότερα έως και τις 30/11/2018 στον Διευθυντή του σχολείου. Στη συνέχεια, και εφόσον υπάρξουν αδιάθετα υπόλοιπα γευμάτων, αυτά θα διατεθούν από τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος σε επιπλέον σχολικές μονάδες του Δήμου, οι οποίες δεν είχαν αρχικά ενταχθεί στο Πρόγραμμα και έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να ενταχθούν.

Ο Διευθυντής

Θεοφάνης Καρύδας

_Επιστολή_Προθεσμία_ΥΔ

« Παλιότερα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα κτίριο δύο ορόφων με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2500 τ.μ. , που εγκαινιάστηκε το 1995. Διαθέτει 20 αίθουσες διδασκαλίας γυμναστήριο, εργαστήριο φυσικής, βιβλιοθήκη, κυλικείο, καθώς και πολλούς άλλους βοηθητικούς χώρους.  Στο σχολείο φοιτούν για το σχολικό έτος 2017-18, 273 μαθητές σε 14 τμήματα πρωινού προγράμματος, 2 τμήματα ένταξης και 2 ολοήμερα τμήματα. Επίσης λειτουργεί πρωινή ζώνη.

Βρισκόμαστε στο σημείο που φαίνεται στις δορυφορικές φωτογραφίες.

2οδσ

 

και στον χάρτη

2 2Ο

 

 

 Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων