Οι μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο θα ανακοινωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου, μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα.