Πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής- Υποδοχή αιτημάτων για παιδαγωγικά και διοικητικά ζητήματα- Διαδικασίες- Βήματα

2023-24Πλαίσιο συνεργασίας_γονείς_σχολεία_σύμβουλοι_ΔΙΠΕ Αν. Αττικής_MD_Exact_Copy

Είμαι ξεχωριστός, είμαι μοναδική ….Είμαστε αγαπημένοι!!

Με τα λόγια αυτά…ξεκινήσαμε την πρώτη θεματική μας ενότητα, μιλήσαμε για εμάς, γνωρίσαμε τους φίλους μας, είδαμε πόσο διαφορετικοί είμαστε, όνομα, εμφάνιση, χαρακτήρας αλλά δώσαμε την υπόσχεση να είμαστε αγαπημένοι!!

1695716480558

 

 » Διαβάστε όλο το άρθρο