5 Μαρ 2019

Το e-album με τα έργα των μαθητών για την φύση!(πατήστε τον σύνδεσμο)

Συντάκτης: 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | Κάτω από: ERASMUS+

 

 

https:/

 

/l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.powtoon.com%2Fc%2FdPBfef9IcBc%2F1%2Fm%3Ffbclid%3DIwAR1OqnCrPwFmLw0z_sUFItc_TJec_utRUEpAiqMxKLvyitdHxiIkYVe5I8g&h=AT0PdWOUjK7dW-rogwedJ1LMebgwFTs50qTPg2sGACaK9hzq2zfbFNDBZfSeVUbyJ3vp2vcQxp52F-UJeXgYsS4_YY0EQfb_jvx4y5wUSdoe0Jp0SRjAyFywR_7TzUbKlQ

Αφήστε μια απάντηση