Δημιουργικές δραστηριότητες για το Πάσχα

Τρία αρχεία με δημιουργικές δραστηριότητες Τα θαύματα του Χριστού https://drive.google.com/file/d/1WcM5nOm_3N6-XYZAKK3alAE0hxK6KXXk/view?fbclid=IwAR26LillzA21sde-F_a5NgvVKN6JHSjo8IgNOGY8qaDMF-J1mIjcRWMlbhs Η ιστορία της Σταύρωσης https://drive.google.com/file/d/1hmo8dmGxAkKcJFRhUKvgV1gCTD5AeHaV/view?fbclid=IwAR23jRRRZfsP94oW9pSf4–yZUdIQCsBsCfX6ykcgmyjlq1P4weI80R4V4w Ήθη και Έθιμα του Πάσχα https://drive.google.com/file/d/1jE-I6CEL5Kn1v6SrQ0zqRAQpC5ZtnZ6X/view?fbclid=IwAR0oGtdALbGOzGdJ7MPhaZq-WApjLLgQkJ8rxYhHdD8jnWwG0auZxtGgB2A  

Όλο το άρθρο