ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα έχει τη μορφή της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Α) Σύγχρονη εκπαίδευση (ζωντανή σύνδεση)
Μέσω της πλατφόρμας του webex (το οποίο προηγουμένως πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας) και σύμφωνα με το πρόγραμμα:
ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                Υπεύθυνη Νηπιαγωγός
1η         14:10 –        14:40        Ευαγγελία Μουλοπούλου
(μόνο τα νήπια του ολοήμερου τμήματος)

2η         15:00        15:30        Α’ τμήμα: Συνοδινού-Καμήλου Άννα
Β΄Τμήμα: Λάτση Σοφία και συνδιδασκαλία Ευαγγελία Μουλοπούλου

3η         15:50        16:20        Α’ τμήμα: Συνοδινού-Καμήλου Άννα
Β΄Τμήμα: Λάτση Σοφία  και συνδιδασκαλία Ευαγγελία Μουλοπούλου

4η ώρα 16:30 – 17:00  Α’ τμήμα: Συνοδινού-Καμήλου Άννα
Β΄Τμήμα: Λάτση Σοφία

B) Ασύγχρονη εκπαίδευση (εκπαιδευτικό υλικό, ανακοινώσεις)
Για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me μπαίνετε στη σελίδα http://e-me.edu.gr. Πατάτε πάνω στην επίσημη εκδοχή με τους προσωπικούς λογαριασμούς σας του ΠΣΔ (Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου), δίνετε τους προσωπικούς κωδικούς ΠΣΔ που έχετε και μπαίνετε στην πλατφόρμα.
Εν συνεχεία, θα σας στείλουμε εμείς αίτημα συμμετοχής στην κυψέλη και εσείς θα πατήσετε αποδοχή. Έτσι θα δημιουργήσουμε την ψηφιακή μας τάξη, όπου θα αλληλοεπιδρούμε για το διάστημα που είμαστε σπίτι. Έχουμε δημιουργήσει τις κυψέλες (ψηφιακές τάξεις) με τίτλο:
1)        «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση νηπίων του α΄ τμήμα  1ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου» με υπεύθυνη την κυρία Άννα Συνοδινού-Καμήλου
2)        «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση νηπίων-προνηπίων του β΄ τμήμα  1ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου» με υπεύθυνη την κυρία Λάτση Σοφία
3)        «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση νηπίων-προνηπίων του ολοήμερου του  1ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου» με υπεύθυνη την κυρία Ευαγγελία Μουλοπούλου
Εκεί θα βρίσκετε αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών που σχετίζεται με το θέμα της εβδομάδας.