παροιμίες για την Άνοιξη

Αν δε σπείρεις την Άνοιξη, δε θερίζεις το Καλοκαίρι.
 Ελλάδα

 

Αν δε σπείρεις την Άνοιξη, σε αργεί το Καλοκαίρι.
 Ελλάδα

 

Ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη.
 Ελλάδα

 

Λουλουδάτα τρία πανέρια, η άνοιξη κρατάει στα χέρια.
 Ελλάδα

 

Μ’ ένα λουλούδι, Άνοιξη δεν έρχεται.
 Ελλάδα

Πηγή: https://www.sansimera.gr/proverbs/categories/172

© SanSimera.gr

πασχαλινό κουνελάκι

These handprint bunnies are so simple to make and they are SO CUTE! You can make them using construction paper, coloured printer paper, or even plain white paper if you’re in a pinch. This is such a simple Easter craft that you can make with the kids – and the best part is that you probably have everything you need at home already!

Just grab some paper, scissors and a few pens, markers or pencil crayons – that’s all you need! This craft is really simple, super fast, and completely adorable when you’re done!

These paper bunnies are a fun craft for kids of all ages. Most kids should be able to make them all by themselves. Or at least kids that are 6 and up can make them by themselves… my 5 year old still struggles with using scissors. But my 7 and 10 year olds made their little bunnies without any help at all.

These handprint bunnies are SO CUTE and they're so easy to make!! This is such a simple construction paper craft and a great craft for kids. Trace a handprint and make these bunnies for Easter or anytime. Such a fun activity for bored kids that needs barely any supplies!

My kids had the most fun drawing the faces on the bunnies. I love seeing how creative they are! My 7 year old even added some creative little paws on her rabbit.

After my kids made their handprint bunnies, they played with them for a solid hour. They sat on the stairs and came up with a fun creative world for each of their little bunnies.

Check out our video on how to make Paper Handprint Bunnies:

 

Looking for even more simple crafts you can make using construction paper? Here’s a few of our favourites:

Paper Strip Rainbows

Handprint Butterfly Tree

Paper Roll Easter Chicks

Handprint Easter Lillies

Paper Hand Print Bunnies Tutorial

The full printable list of instructions is at the end of this post, but here’s a list of affiliate links that will take you to products on Amazon that are similar to the supplies we used to make this craft:

This is such a fantastic craft when you don’t have many craft supplies on hand! We used construction paper, but any paper will work.

I like using a black gel pen to draw the faces, but any pen, pencil crayon or marker will work.

Paper Handprint Bunnies - Supplies

Start by tracing a handprint – BUT you have to make the handprint a little fatter than you normally would. If you trace tightly around the fingers, the ears and arms will be super skinny.

Maybe not quite as fat as what I’m showing in the photo below, but definitely fatter than the fingers really are. You can watch how I traced the handprint in the video above.

Paper Handprint Bunnies - Tracing the handprint

Cut out the handprint. Make sure you have a V at the bottom between each finger (rather than a curve).

Paper Handprint Bunnies - Cut out the handprint

This next part is optional, but it really helps make the bunny more proportional.

Cut a small slit beside the baby finger. You want the bottom of the cut to line up with the bottom of the space beside the thumb.

Paper Handprint Bunnies - Cut a slit beside the pinky finger

Once you cut the slit, the baby finger will look a bit crooked. So feel free to trim that baby finger a little to fix the shape.

Paper Handprint Bunnies - Trim the pinky finger for symmetry

Next, you can fold down the baby finger towards the center to make one of the bunny arms.

Paper Handprint Bunnies - Fold the pinky finger down

Then fold down the thumb towards the center for the other bunny arm. I like to fold them so the two hands “touch” in the middle.

Paper Handprint Bunnies - Fold the thumb down to meet the pinky

Cut off the middle finger so you’re left with two finger “bunny ears”.

Paper Handprint Bunnies - Cut off the middle finger

Use a pink marker, pen or pencil crayon to draw the pink parts of the ears. Then draw an oval for the rabbit’s nose.

Paper Handprint Bunnies - Draw the pink of the ears and nose

Using a black gel pen, regular pen or marker, draw the rest of the face – eyes, whiskers and mouth. (See below for a few different face options).

Paper Handprint Bunnies - Draw the face (eyes, whiskers and mouth)

Finally draw two little paws at the bottom of the handprint to make the bunny’s feet.

Paper Handprint Bunnies - Draw on the paws

And you’re done!

These handprint bunnies are SO CUTE and they're so easy to make!! This is such a simple construction paper craft and a great craft for kids. Trace a handprint and make these bunnies for Easter or anytime. Such a fun activity for bored kids that needs barely any supplies!

The crazy part, was that after I added the marker to the bunny ears, both ears curled upwards on their own as the marker dried. I didn’t plan it at all, but I love how the curved ears add character!

Paper Handprint Bunnies - The ears may curl naturally

You can give your Easter bunny any face you like! Here are the five faces I came up with (see the photo below).

Think of your favourite emojis when you’re drawing the faces. You can make happy, surprised, excited, sad, angry or confused bunnies. You could even add heart eyes.

Paper Handprint Bunnies - collection of paper bunnies

These bunnies are so much fun to make for Easter! They’re super simple and great for kids of all ages.

These handprint bunnies are SO CUTE and they're so easy to make!! This is such a simple construction paper craft and a great craft for kids. Trace a handprint and make these bunnies for Easter or anytime. Such a fun activity for bored kids that needs barely any supplies!

 Print

5 from 1 vote

Paper Handprint Bunnies

Make these handprint bunnies using any kind of paper, any kind of pens, pencil crayons or markers and a pair of scissors. That’s all you need!
Prep Time10 mins
Total Time10 mins

Materials

 • construction paper
 • pink marker (or pink pencil crayon)
 • black gel pen (or pencil or black pencil crayon)
 • scissors

Instructions

 • Trace a handprint. BUT make the handprint slightly fatter than you normally would. Don’t trace tightly around the fingers or the ears and arms will look really skinny.
 • Cut out the handprint. Make sure you have a V at the bottom between each finger (rather than a curve).
 • Cut a small slit beside the baby finger. The bottom of the cut should line up with the bottom of the space beside the thumb. Trim the baby finger to fix the shape where you cut. (optional)
 • Fold down the baby finger and thumb towards the center to make the bunny arms.
 • Cut off the middle finger so you’re left with two finger “bunny ears”.
 • Use a pink marker, pen or pencil crayon to draw the pink parts of the ears. Then draw an oval for the rabbit’s nose.
 • Using a black gel pen, regular pen or marker, draw the rest of the face – eyes, whiskers and mouth.
 • Finally draw two little paws at the bottom of the handprint to make the bunny’s feet.
 • Your paper bunny is complete!

These handprint bunnies are SO CUTE and they're so easy to make!! This is such a simple construction paper craft and a great craft for kids. Trace a handprint and make these bunnies for Easter or anytime. Such a fun activity for bored kids that needs barely any supplies!

These handprint bunnies are SO CUTE and they’re so easy to make!! This is such a simple construction paper craft and a great craft for kids. Trace a handprint and make these bunnies for Easter or anytime. Such a fun activity for bored kids that needs barely any supplies!