ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2013-14

Τσιάτσιας Κωνσταντίνος- Δ/ντής

Παντακίδης Διαμαντής – Ε2

Τσιτλακίδου Κωνσταντινιά – Α1

Κρυσταλλίδου Αθανασία – Α2

Παυλίδου Σοφία – Α3

Πέτκογλου Κυριακή – Β1

Ταμπακτσή Όλγα – Β2

Καρασαρλίδου Γεωργία – Γ1

Μαραντίδου Παρθένα – Γ2

Μπαλουκτσή Πολυξένη – Δ1

Γενίτσαρη Σοφία – Δ2

Αβραάμ Μαρία – Ε1

Αναγνωστοπούλου Νίκη – Στ1

Μηνασίδου Δέσποινα – Στ2

Γκέκας Αστέριος Στ3

Στεφανίδου Ιωάννα – Ολοήμερο  (-23/12/13), Παπαδοπούλου Αναστασία

Παντζάρη Ελένη- Ενισχυτική διδασκαλία (-23-12-2013), Στεφανίδου Ιωάννα

Νικολαίδου Ειρήνη-Ζωή – Τμήμα Ένταξης

Σιάγας Νικόλαος – Γυμναστής

Χατζηγιάννης Χρήστος- Γυμναστής

Κων/νίδης Ιωάννης – Γυμναστής

Φλέγγα Παναγιώτα – Γυμνάστρια

Σαμαρά Αικατερίνη – Αγγλικά

Τσιάτσιου Ζωή – Αγγλικά

Μπουρέλου Καλλιόπη – Αγγλικά

Κουκουλέτσου Καλλιόπη- χριστίνα – Μουσική

Φαχιρίδου Γιάννα –  Πληροφορική

Αγγέλου Χριστίνα – Εικαστικά

Λώλη Γεωργία  –  Θέατρο, Πολιτιστικά

Καρύπη Ιωάννα – Γαλλικά

Γκαγκάνης Χρήστος – Γερμανικά

Καράγιωρα Άννα – Γερμανικά