Διδακτικό Προσωπικό 2011-12

Σχολικό Έτος: 2011-12

Δ/ντής:

Τσιάτσιας Κωνσταντίνος

Τμήμα ένταξης:

Νικολαίδου Ειρήνη

Δάσκαλοι:

Α1 – Ίντου Πετρούλα

Α2 – Κρυσταλλίδου Αθανασία

Α3 – Σεμερτσίδου Μαρία

Β1 – Κωνσταντινίδου Δέσποινα

Β2 – Σουλίδου Χριστίνα

Β3 – Μπαλουκτσή Πολυξένη

Γ1 – Τσιτλακίδου Κωνσταντίνα

Γ2 – Καρασαρλίδου Γεωργία

Γ3 – Γενίτσαρη Σοφία

Δ1 – Μαραντίδου Νόπη

Δ2 – Παντζάρη Ελένη

Δ3 – Γενίτσαρη Σοφία

Ε1 – Παντακίδης Διαμαντής

Ε2 – Αβραάμ Μαρία

Ε3 – Παυλίδου Σοφία

ΣΤ1 – Γκέκας Αστέριος

ΣΤ2 – Μηνασίδου Δέσποινα

ΣΤ3 – Αναγνωστοπούλου Νίκη

Συμπλήρωση ωραρίου: Κωλέση Αναστασία

Μουσική – Κουκουλέτσου Καλλιόπη

Θέατρο: Κιτρίδη Ευτυχία-Νιόβη

Γυμναστική – Βασιλειάδης Δημήτριος, Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Σιάγας  Νικόλαος, Χριστοφορίδης Δημήτριος

Αγγλικά: Μιχαηλίδου Σωτηρία, Νάκη Άννα, Τσορμπατζόγλου Μαρία

Γερμανικά: Μιχαλάκη Αναστασία, Γκαγκάνης Χρήστος

Γαλλικά: Μωραίτης Χρήστος

ΤΠΕ: Φαχιρίδου Γιάννα, Νάσκος Κωνσταντίνος

Δάσκαλοι Ολοήμερου: Γιαννόπουλος Ιωάννης, Καρνάρα  Ανδρονίκη

Αγγλικά Ολοήμερου: Τσιάτσιου Ζωή

Γυμναστική Ολοήμερου: Κυβελίδου Σοφία