Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

29 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

Νέες οδηγίες ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση διασποράς του COVID-19

23 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

Διαχείριση ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο σχολείο – Αναστολή λειτουργίας

16 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

13 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

Κ.Υ.Α. Λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Μονάδων

10 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

Συμπληρωματικές οδηγίες ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των σχολείων.

10 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

https://blogs.sch.gr/1dimgalat/files/2020/09/4_Πως-μιλαω-σε-παιδια-και-εφηβους-για-COVID-

ΠΕ_ΔΕ.pdfhttps://blogs.sch.gr/1dimgalat/files/2020/09/3_Checklist-για-μαθητες-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ.pdfΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

8 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

Έναρξη σχολικού έτους 2020-2021

4 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

Οδηγός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης – 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά

10 Απριλίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου

Ιστοσελίδες Μουσείων και Φορέων με Εκπαιδευτικό Υλικό και Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

9 Απριλίου 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΛήψη αρχείου