Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο

12 Νοέ 2012

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2012, 10-18 Νοεμβρίου, είναι μια δράση ευαισθητοποίησης η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη και έχει στόχο να προωθήσει πρακτικές και θεματικές της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο αφορά την κατανόηση των βασικών στοιχείων που συνιστούν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου (Global Citizenship) τα οποία είναι:
  • επίγνωση του κόσμου γύρω μας και του ρόλου μας ως πολιτών του κόσμου αυτού
  • συμπεριφορές σεβασμού για την διαφορετικότητα και δεξιότητες διαπολιτισμικού διαλόγου
  • κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών των μεγάλων θεμάτων που αφορούν τον κόσμο
  • ευκαιρίες για ανάληψη δράσης για να δημιουργήσουμε έναν πιο δίκαιο κόσμο
Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο αναπτύσσεται με διάφορους τρόπους γύρω από ένα κοινό θέμα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο σε πολλές Ευρωπαϊκές και μη χώρες, και συντονίζεται από το Κέντρο Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το γενικό θέμα για το 2012 έχει οριστεί από το Κέντρο Βορρά Νότου ως «Moving Towards one World» ή «Προς ένα Κόσμο Ενωμένο».