ΠΕΤΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ!-DROP THE MASK OF FEAR!

Μαρ 202421

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ1 τάξης έστειλαν από μία μάσκα σε όλες τις τάξεις   του Σχολείου μας προτρέποντας τα παιδιά να πετάξουν τη “μάσκα του φόβου”, να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν για ό,τι τους φοβίζει, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.


The students of the 6th class sent one mask to all the classes of our School urging the children to throw away the “mask of fear”, to break the silence and talk about what scares them, declaring in this way their opposition to the phenomenon of school bullying.

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – MARCH 25th CELEBRATION

Μαρ 202420

Η γιορτή της επετείου της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου. Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στο σχολείο στις 8.15 π.μ. και θα γιορτάσουν την εθνική επέτειο στις τάξεις τους.

Οι μαθητές/τριες θα αποχωρήσουν στις 9.40π.μ. συνοδεία των γονέων.

Το ολοήμερο πρόγραμμα δε θα λειτουργήσει.


The March 25 anniversary celebration will take place on Friday, March 22. Students will arrive at school at 8.15 am. and they will celebrate the national anniversary in their classes.

Students will leave at 9.40am. accompanied by parents.

The all-day program will not work.

25 1 728

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΡΙΩΝ-HALLOWEEN CELEBRATION

Μαρ 202419

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου τα παιδιά γιόρτασαν την Αποκριά με κατασκευές μασκών, παιχνίδια και χορό.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ-B TERM GRADES

Μαρ 202414

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

Οι έλεγχοι προόδου Β’ τριμήνου για τις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις  θα επιδοθούν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.20-14.00. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και η ενημέρωση Β’ τριμήνου για τις Α’ και Β’ τάξεις από τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Τα παιδιά που δεν παραμένουν στο ολοήμερο θα βρίσκονται στον χώρο του σχολείου με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Σας γνωρίζουμε ότι το Σχολείο μας καλείται να εφαρμόσει τον νόμο 5029/2023 (Α’55) του ΥΠΑΙΘΑ, σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να γνωστοποιήσει τον Αριθμό Μητρώου των μαθητών/μαθητριών στους γονείς. Σας ενημερώνουμε πως ο Αριθμός Μητρώου των παιδιών αναφέρεται πάνω στους ελέγχους προόδου.

Dear Parents/Guardians,

The 2nd term progress checks for the 3rd, 4th, 5th and 6th grades will be handed out on Wednesday, March 20, 2024 at 1:20 p.m.-2:00 p.m. At the same time, the 2nd term information for the 1st and 2nd grades will be held by the teachers the classes. Children who do not stay in the all-day program will be on the school premises under the responsibility of their parents/guardians.

We would like to inform you that our School is required to implement Law 5029/2023 (A’55) of the Ministry of Education, according to which it must notify parents of the students’ Registration Number. We inform you that the children’s Registration Number is mentioned on the progress checks.

αρχείο λήψης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2024-25 – FIRST CLASS REGISTRATIONS FOR THE SCHOOL YEAR 2024-25

Φεβ 202428

Σας ενημερώνουμε  ότι οι εγγραφές για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2018 και κατά το σχολικό έτος 2024-25 θα φοιτήσουν στην Α΄τάξη Δημοτικού Σχολείου, θα πραγματοποιούνται στο σχολείο μας  από την 1η έως και την 20η Μαρτίου 2024 .

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο σχολείο μας καθημερινά 8.30-13.30 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@18dim–athin.att.sch.gr) . (Θα λαμβάνετε ενημερωτικό mail από το Σχολείο για την παραλαβή της αίτησής σας.)

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της  Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (μπορεί να προσκομιστεί και τον Σεπτέμβρη). Κατεβάστε το έγγραφο ΕΔΩ

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. (Λογαριασμος ΔΕΚΟ,μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κ.λ.π.)

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

6. ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Υπογράφεται και από τους δύο γονείς.) Κατεβάστε το αρχείο ΕΔΩ

7. ΑΙΤΗΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Κατεβάστε το έγγραφο ΕΔΩ


We inform you that registrations for children born in 2018 and during the 2024-25 school year will attend the 1st grade of Primary School, will take place at our school from March 1st to March 20th, 2024.

Applications and supporting documents will be submitted to our school daily 8.30-13.30 or via email (mail@18dim–athin.att.sch.gr). (You will receive an informative email from the School about the receipt of your application.)

Registrations after March 20th are considered overdue and need the approval of the Director of Primary Education.

CERTIFICATES OF DOCUMENTS

1. Municipality or Community birth certificate 

 2. Photocopy of the student’s Health Booklet, or presentation of another element, which proves that the prescribed vaccines have been administered

 3. Individual Health Certificate (can be presented in September as well). Download the file HERE.

 4.Proof of the student’s residential address. (electricity, water bill, housing lease, etc.)

 5. Kindergarten Attendance Certificate

 6. REGISTRATION FORM (The form is signed by both parents.) Download the file HERE

 7. ALL DAY PROGRAMME APPLICATION Download the file HERE

 


unnamed

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

Φεβ 202422

Την Τετάρτη 21/2/24 τα παιδιά της Δ’ τάξης παρακολούθησαν πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στον χώρο του Σχολείου μας. Το πρόγραμμα στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τα παιδιά αναφορικά με την εκπαιδευτική ρομποτική και τους αυτοματισμούς.

STEM2

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΗ

Φεβ 20248

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του Σχολείου μας παρακολούθησαν στο θέατρο Βεάκη την παιδική παράσταση “Το Φάντασμα του Κάντερβιλ” του Όσκαρ Ουάιλντ, μια ιστορία που μιλά για τον φόβο και τη διαχείρισή του αλλά και για την αξία της καλοσύνης.

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Ιαν 202425Λήψη αρχείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ιαν 202425

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 οι μαθητές/τριες της Στ τάξης παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας “Μεγαλώνω και αλλάζω! Τι μου συμβαίνει;” το οποίο παρουσιάστηκε από Επαγγελματίες Υγείας του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας.

εφηβεια

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του Αναπνευστικού- Update on taking protective measures to reduce transmission of infections respiratory

Ιαν 20248

Σύμφωνα με το υπ’αρ. 1008/ΓΔ4-5/1/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εάν κάποιος/α μαθητής/τρια παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πονόλαιμο,βήχα, καταρροή) ή έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για αναπνευστικό παθογόνο όπως SARS-CoV-2, ιό γρίπης ή RSV, συστήνεται να παραμένει στο σπίτι και να περιορίσει τις επαφέςτου με άλλα άτομα.

Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων και τηνολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων).

According to the no. 1008/GD4-5/1/2024 document of the Ministry of Education, Religious Affairs and Sports if a student shows symptoms of a respiratory infection (sore throat, cough, runny nose) or has a positive laboratory test result for a respiratory pathogen such as SARS-CoV-2, influenza virus or RSV, it is recommended to stay at home and limit contacts of with other people.

Staying at home is recommended until the symptoms subside or improve completion of at least 24 hours from the complete resolution of the fever (without taking antipyretic  preparations).

KRYOLOGHMA

« Παλιότερα άρθραΠιο πρόσφατα άρθρα »

Πρόσφατα σχόλια

  Σαν σήμερα

  25/4/1850: Ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτερ, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, χρησιμοποιεί 40 περιστέρια για να μεταφέρει στους πελάτες του το κλείσιμο των τιμών του χρηματιστηρίου.

  European Radio Logo

  Σαν σήμερα

  25/4/1850: Ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτερ, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, χρησιμοποιεί 40 περιστέρια για να μεταφέρει στους πελάτες του το κλείσιμο των τιμών του χρηματιστηρίου.  Άνοιγμα μενού
  Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
  Αντίθεση
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων