Πληροφορίες

Το 16ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην οδό Πετρελαιοαποθηκών στην Ξάνθη. Είναι διθέσιο και έχει  δύο πρωινά τμήματα και ένα ολοήμερο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας του νηπιαγωγείου μας είναι το 2541067622.

Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 1/ Προϊσταμένη: Μπακάλογλου Σοφία

Υπεύθυνη Πρωινού τμήματος 2: Κοντοπούλου Χρύσα

Υπεύθυνη Ολοήμερου τμήματος: Χρυσοχοίδου Σταυρούλα.