Previous Next

Oθόνη προβολής για παρουσιάσεις και τηλεδιασκέψεις.

Με μεγάλη χαρά εγκαταστήσαμε σήμερα και στο 2ο τμήμα, οθόνη προβολής, η οποία μας είναι απαραίτητη για τις εκπαιδευτικές μας παρουσιάσεις και κυρίως για τις τηλεδιασκέψεις μας με άλλα συνεργαζόμενα σχολεία και φορείς.

 

Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024- 2025

Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σχετική βεβαίωση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.

Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο, θα πρέπει να καταθέσουν εγκαίρως αίτημα προς το νηπιαγωγείο,

2024 – Κοπή Βασιλόπιτας

IMG 20240130 121105 1

Τηρήσαμε και φέτος το έθιμο!

Μαζί με τη νέα, ολιγομελή αλλά δυνατή  ομάδα διδασκόντων του 15ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Κομοτηνής,  κόψαμε τη βασιλόπιτά μας. Και υποσχεθήκαμε γερή και δημιουργική χρονιά, για να ανεβάσουμε το έργο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας ακόμα πιο ψηλά.

Πολλές ευχές!

Σχολική δανειστική βιβλιοθήκη για γονείς

 

Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά και Πρότυπα  Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 ενημερώνονται ότι:

α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα διενεργηθεί την  Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

β) Η ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα δημοσιευθεί  έγκαιρα.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν από τους γονείς ψηφιακά :

 

Διάγραμμα διαδικασίας:

Βήματα

 • 1) Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία
 • 2) Παραλαβή ηλεκτρονικής αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με κλήρωση
 • 3) Ανάρτηση καταστάσεων υποψηφίων
 • 4) Διενέργεια κλήρωσης, Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • 5) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης
 • 6) Παραλαβή ΥΔ σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας σε Πρότυπο και Πειραματικό Σχολείο
 • 7) Εγγραφή του μαθητή/τριας στο Πειραματικό Σχολείο
 • 8) Παραλαβή Αίτησης ( ηλεκτρονικής ή με ταυτοπρόσωπη παρουσία) πλήρωσης κενών θέσεων στις λοιπές πλην της εισαγωγικής τάξης
 • 9) Ανακοίνωση κενών θέσεων
 • 10) Διενέργεια κλήρωσης για την κάλυψη των κενών θέσεων.
 • 11) Επικύρωση και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων
 • 12) Μετεγγραφή μαθητή/τριας σε Πειραματικό Σχολείο

 

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19, σας
ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών
μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών
έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το
σχολικό έτος 2023-24. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των
μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα
στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης
θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή
μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε
νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν
προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.
Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή
ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

«Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού»

Σύμφωνα με τις από 04-01-2024 οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), και
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό
SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση των ακόλουθων βασικών μέτρων από
εκπαιδευτικούς, μαθητές και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
➢ Τακτικό πλύσιμο των χεριών
• Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό)
• Πριν και μετά: -Την προετοιμασία ή χορήγηση γεύματος – Το γεύμα – Τη χρήση της τουαλέτας
• Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, θα
ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και
απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
• Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
➢ Καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων διδασκαλίας. Συστήνεται να ανοίγονται τα παράθυρα
τακτικά για τη βελτίωση του αερισμού.
➢ Αποφυγή ανεπαρκώς αεριζόμενων χώρων με συνωστισμό ατόμων (π.χ. διάδρομοι, σκάλες, χρήση
ασανσέρ).
➢ Αποφυγή συγκεντρώσεων πολλών ατόμων – τήρηση φυσικών αποστάσεων.
➢ Αποφυγή αγγίγματος προσώπου, μύτης, ματιών και στόματος και πλύσιμο των χεριών καλά πριν και
μετά από αυτό.
➢ Βήχας ή φτέρνισμα στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο. Αν χρησιμοποιηθεί χαρτομάντιλο, θα πρέπει να
πεταχτεί προσεκτικά μετά από μία μόνο χρήση και να ακολουθήσει πλύσιμο των χεριών.
➢ Εάν κάποιος/α μαθητής/τρια παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πονόλαιμο,
βήχα, καταρροή) ή έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για αναπνευστικό παθογόνο
όπως SARS-CoV-2, ιό γρίπης ή RSV, συστήνεται να παραμένει στο σπίτι και να περιορίσει τις επαφές
του με άλλα άτομα.
➢ Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων και την
ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη
αντιπυρετικών σκευασμάτων).

Ευχές

Καλά Χριστούγεννα

Πρόσκληση

Νέα επιγραφή!

Εμπνευσμένη επιγραφή και ξεκάθαρη σημειολογία.

Η πυραμίδα της εκπαίδευσης στηρίζεται  στο Νηπιαγωγείο.
15ο πιν

15ο πει νηπ

Το Νηπιαγωγείο μας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση