Αίτηση εγγραφής στο Νηπιαγωγείο μας!

0

Συγγραφέας: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 27-02-2021Λήψη αρχείου

Τα όρια του νηπιαγωγείου μας!

0

Συγγραφέας: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 27-02-2021Λήψη αρχείου

Εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο

0

Συγγραφέας: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 27-02-2021

 

Εγγραφές μαθητών 2021-2022

Εγγραφή Μαθητών στο Νηπιαγωγείο

Σχολικό έτος 2021-2022

 

1 Μαρτίου 2021 –  20 Μαρτίου 2021

 

ΠΟΙΟΙ; Φέτος, στο Νηπιαγωγείο θα εγγραφούν :

ü  Υποχρεωτικά όλα τα νήπια α΄ νηπιακής ηλικίας (νήπια), που γεννήθηκαν από 1/1/2016 έως και 31/12/2016

ü  Υποχρεωτικά όλα τα νήπια β΄ νηπιακής ηλικίας (προνήπια), που γεννήθηκαν από 1/1/2017 έως και 31/12/2017.

 

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, ο γονέας δηλώνει αν επιθυμεί την συμμετοχή του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Ελέγξτε αν ανήκετε στα όρια της σχολικής μας μονάδας!

 

Οι γονείς, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων taxisnet και συμπληρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα.

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(με ραντεβού)

 

 

1.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) που συμπληρώνει ο παιδίατρος.

2.Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού και της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία του μαθητή από το Βιβλιάριο Υγείας.

  1. Αίτηση εγγραφής.
  2. Υπεύθυνη δήλωση έτερου γονέα/κηδεμόνα περί συναίνεσης εγγραφής.

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

2.Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης).

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο,

προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,

καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικόεπίσημα μεταφρασμένο,

χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

???? Οδηγίες χρήσης για κηδεμόνες

 

*Σε περιπτώσεις γονέων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο, κατόπιν ραντεβού.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις εγγραφές,

 στο 13ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας,

απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη

Eπικοινωνία: 210-4961608

mail@13nip-nikaias.att.sch.gr

από τις 12:00 μέχρι τις 13:30, από 1 έως 20 Μαρτίου.

 

Για την αποφυγή διασποράς του Covid-19, οι γονείς θα περιμένουν τη σειρά τους έξω από το σχολικό χώρο και όταν εισέρχονται θα φορούν μάσκα.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο των εγγραφών μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22,

  ???? εδώ.

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση