Δωρεάν αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου (self test)

Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά

Από τη Δευτέρα 10/5/2021 ξεκινούν τα μαθήματα στο Σχολείο μας για όλους τους μαθητές. Οι κανόνες που ίσχυαν πριν την αναστολή λειτουργίας των Σχολείων, τον μήνα Φεβρουάριο 2021, συνεχίζουν να ισχύουν ως είχαν. Δηλαδή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, επιμελής καθαρισμός – απολύμανση επιφανειών, αερισμός των χώρων, ειδικές συνθήκες λειτουργίας του κυλικείου του Σχολείου, αποφυγή συνωστισμού, κτλ.

Προστίθεται ένα νέο υποχρεωτικό για όλους μέτρο, αυτό του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατώντας εδώ  Εγκύκλιος αυτοδιαγνωστικά τεστ

 

Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι τα παρακάτω:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων, καθώς και για τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και, για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες ή απορίες σας επικοινωνήστε με το Σχολείο.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Ο Δήμος Π. Φαλήρου προκηρύσσει διαγωνισμό Ζωγραφικής:

Εκπαιδευτικός – καλλιτεχνικός διαγωνισμός:

«Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών»

——————————-

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, το Τμήμα Παιδείας και οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, προκηρύσσουν εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό διαγωνισμό με τίτλο:

 

«Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών».

 

Στόχος της δράσης είναι παιδιά και έφηβοι να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής αφιερωμένα στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, μελετώντας την ιστορία μας και αφήνοντας τη φαντασία τους να ταξιδέψει 200 χρόνια πίσω.

 

Το σχολείο που θα εκπροσωπήσει ο νικητής ανά κατηγορία, θα κερδίσει έναν πίνακα ζωγραφικής, με θέμα από την Επανάσταση, με λογότυπο του Δήμου για τα 200 χρόνια.

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες μαθητών/-τριών :

 

1η: Παιδικοί Σταθμοί

2η: Δημοτικά- Νηπιαγωγεία

3η: Γυμνάσια-Λύκεια

 

Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από τη Δευτέρα 5-4-2021 έως την Δευτέρα 31-5-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν φωτογραφία (καλής ανάλυσης) του έργου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση pfaliro1821@palaiofaliro.gr μέχρι και τη Πέμπτη 29 Απριλίου.

 

Τα έργα ζωγραφικής θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτά.

 

Όροι συμμετοχής :

  • Κάθε μαθήτρια/μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ζωγραφικής με ένα μόνο έργο και ατομικά.
  • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών ανά σχολείο.
  • Οι μαθητές θα ζωγραφίσουν τα έργα τους πάνω σε χαρτί διάστασης Α3 ή Α4. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν θα είναι μαρκαδόροι, ώστε το έργο τους να έχει έντονα χρώματα και το βασικότερο υλικό η όρεξη για ζωγραφική και η φαντασία.
  • Τα έργα των μαθητών θα αποσταλούν σε μορφή φωτογραφίας και κάθε email πρέπει να έχει τον τίτλο του, το όνομα του δημιουργού, το σχολείο και την τάξη φοίτησης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Γραφείου Παιδείας Δήμου Παλαιού Φαλήρου : 210 9887139 & 210 9815323.

 

Προτρέπουμε τους μαθητές του Σχολείου μας να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό βοηθούμενοι και από τον Εκπαιδευτικό Καλλιτεχνικών του Σχολείου μας.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821

Λόγω των μέτρων της πανδημίας δεν θα πραγματοποιηθούν εορτασμοί για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Διαδικτυακά όλα τα τμήματα θα πραγματοποιήσουν αναφορές στο γεγονός. Το τμήμα Ε2 έχει ετοιμάσει μια μικρή γιορτή για τους μαθητές και τους γονείς του τμήματος, την Τετάρτη 24\3 και ώρα 15:00

Η εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής του Σχολείου μας, κα Φωτεινή Χαραλαμποπούλου, έχει ετοιμάσει δύο ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με το γεγονός. Τα βιβλία είναι εμπλουτισμένα με βίντεο και ήχο. Μπορείτε να τα ανοίξετε πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

ΤΟ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΧΟΡΟ

ΤΟ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΑΜΙΚΟ ΧΟΡΟ

 

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους σας για τα 200 χρόνια της Εθνικής μας Απελευθέρωσης.

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Παράταση εγγραφών Α’ τάξης

Σας ενημερώνουμε πως παρατείνονται έως τις 31/3/2021 οι εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2021-22

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Εγγραφές Α’ τάξης σχολικού έτους 2021-22

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του Σχολικού έτους 2021-22  θα αρχίσουν την 1η Μαρτίου    και θα λήξουν στις 20 Μαρτίου 2021.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά έχουν  γεννηθεί το έτος 2015

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού
  • Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (το έντυπο δίδεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
  • Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
  • Αν υπάρχει: Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες)

 

Οι εγγραφές για φέτος θα γίνονται από τη Δ/νση του 13ου Δημοτικού και στη συνέχεια θα κατανεμηθούν στο 13ο ή στο 8ο Δ. Σχ. Π. Φαλήρου.

Ωράριο εγγραφών: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 13:00, μόνο με ραντεβού.

Τηλεφωνήστε στο 2109828591 για να κλείσετε ραντεβού. 

Μπορείτε να εκτυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ για να την έχετε έτοιμη – συμπληρωμένη. Εναλλακτικά, συμπληρώστε την στο Σχολείο.

 

 

ΟΡΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΩΝ 13ου και 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Από Ρέμα Πικροδάφνης – Λεωφόρος Αμφιθέας – Αχιλλέως – Αγίου Πέτρου – Σωκράτους – Κωστή Παλαμά – Καλλικράτους – Ρέμα Πικροδάφνης

 

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΑ

28ης Οκτωβρίου

Αγίου Πέτρου

Αγαμέμνονος

Αγησιλάου

Αίαντος

Αμαζώνων

Αμμοχώστου

Αμφιθέας

(αριθμοί 125-187 μονοί)

Αριστείδου

Αριστοτέλους

Αρχιμήδους

Αχιλλέως

(αριθμοί 72-122 ζυγοί)

Βενιζέλου Ελευθερίου

(έως Αχιλλέως)

(αριθμοί 202-224 ζυγοί

και 249 – τέλους μονοί)

Δημητρακόπουλου

Δημοκρατίας

Δημοκρίτου

Διδότου

Δωδώνης

Ευκλείδου

Ηροδότου

Θέμιδος

Θουκυδίδου

Ικτίνου

Ιουστινιανού

Ιπποκράτους

Ιφιγένειας

Καλλικράτους

Καποδιστρίου

Κατσώνη

Κοραή Αδ.

Κούβελου

Κουντουριώτου

Μαβίλη

Μάμαλη Ανθ/γού

Μεσολογγίου

Μετσόβου

Οδυσσέως

Παλαμά Κωστή

Παπαφλέσσα

Πικροδάφνης

Πινδάρου

Πλουτάρχου

Σαχτούρη

Σολωμού

Σωκράτους

Τερψιθέας

Τσαμαδού

Φεραίου Ρήγα

Φλέμιγκ

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Χριστουγεννιάτικες ευχές

Αγαπητοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του 13ου Δ. Σχ. Π. Φαλήρου σας ευχόμαστε ολόψυχα το ζεστό μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου να φτάσει στις καρδιές σας. Καλά Χριστούγεννα και με υγεία ο νέος χρόνος 2021.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Τοποθέτηση ψυχολόγου στο Σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε Τρίτη θα βρίσκεται στο σχολείο μας η Ψυχολόγος, κα Σιέτου Δέσποινα, η οποία τοποθετήθηκε από το ΥΠΠΑΙΘ, για να παρέχει κατόπιν ραντεβού ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε γονείς μετά από σχετικό αίτημα.

Όποιος γονέας επιθυμεί μπορεί να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου : mail@13dim-p-falir.att.sch.gr για να οριστεί ραντεβού με  την κα Ψυχολόγο.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του ΠολίτηΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

To άναμμα του ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Από τον Δήμο Π. Φαλήρου λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση:

To άναμμα του ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, όπως κάθε χρόνο, σηματοδοτεί την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και παράλληλα αποτελεί και σημαντική δράση στήριξης του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου και Συσσιτίου.

Η κεντρική εορταστική εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος για αυτό σας παρακαλούμε σε αυτή την πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή όπως γνωστοποιηθεί η σημαντική αυτή δράση αλληλεγγύης και προσφοράς, με κάθε δυνατό τρόπο στους μαθητές σας και στους γονείς τους.

Στο ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, μπορούν να προσφέρουν όλοι από τις 4 Δεκεμβρίου (και ώρες 11:00-13:00 & 17:00-19:00), παραδίδοντας τα τρόφιμα τους στους εθελοντές μας που θα βρίσκονται στον χώρο, ακολουθώντας τις οδηγίες για τον περιορισμό της διάδοσης του covid -19 και κλείνοντας εκ των προτέρων ραντεβού με το Γραφείο Παιδείας (210 9815323).

Παράλληλα και λόγω των ειδικών συνθηκών λόγω κορωνοΪού,  θα θέλαμε να γίνει γνωστό σε όλους, ότι εφόσον το επιθυμεί κάποιος, υπάλληλοι του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ή εθελοντές  μπορούν να παραλαμβάνουν την προσφορά αγάπης από το σπίτι ή τον χώρο που θα μας υποδειχθεί, κατόπιν ραντεβού το οποίο επίσης θα κλείνεται με το Γραφείο Παιδείας  ( 210 9815323).

Με εκτίμηση  και τις ευχές μας

 

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός στη διάθεση μαθητών του Σχολείου μας

Παραλάβαμε από το ΥΠΑΙΘ τρεις συσκευές τάμπλετ νέας τεχνολογίας οι οποίες θα διατεθούν σε τρεις μαθητές του Σχολείου μας σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι συσκευές διατίθενται με τη μορφή δανεισμού και ο παραλαβών μαθητής πρέπει να επιστρέψει τη συσκευή σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας της συσκευής, η οικογένεια του μαθητή αναλαμβάνει την αντικατάσταση της συσκευής.

Επειδή η αναστολή λειτουργίας των Σχολείων ίσως επιβληθεί ξανά στο άμεσο μέλλον, καλούμε όσους γονείς και μαθητές θεωρούν πως δικαιούνται κι εκείνοι δανεισμό ενός εκ των τριών τάμπλετ να προσκομίσουν σχετική (απλή) αίτηση στο Σχολείο. Χτυπήστε το κουδούνι και δώστε την αίτησή σας στην Φύλακα του Σχολείου (10:00 – 18:00 καθημερινά).

Σε περίπτωση νέας αναστολής λειτουργίας των Σχολείων, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα συνεδριάσει εκ νέου και θα λάβει όλες τις αιτήσεις υπόψη του, προτού αποφασίσει σε ποιους τρεις μαθητές θα δοθούν τα τάμπλετ.

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε