Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται από τις εκπαιδευτικούς του σχολείου κατόπιν ραντεβού την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, 13:00 – 14:00.