Εκπαιδευτικοί

Αικατερίνη Πρίνου

Κατσούρα Αθανασία

Σακελλαροπούλου Γεωργία

Αγγλικά : Μπαρνταντίμ Λαρίσα