ΨΗΦΙΑΚΕΣ_ΤΑΞΕΙΣ

Στον  παρόν δικτυακό  χώρο  γίνεται κάθε προσπάθεια να ελέγχονται οι τυχόν σύνδεσμοι που περιέχει προς άλλους  ιστότοπους  όσο το δυνατόν πιο τακτικά. Η φύση του διαδικτύου ωστόσο είναι τέτοια, που η στενή επίβλεψη των γονέων αποτελεί αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών.

Σε κάθε   Φυλλομετρητή:  FIREFOX ,  Chrome, Internet

 » Διαβάστε όλο το άρθρο