apotelesmata

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 η ομάδα του σχολείου μας που διαγωνίστηκε στην πανελλαδική φάση του Διαγωνισμού Πειραμάτων, στο πλαίσιο του νεοϊδρυθέντος θεσμού της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EOES 2023 κατέλαβε την έβδομη θέση.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις ημερομηνίες υποβολής τους και τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη. Μετά την 14/02/2023 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα σχετικά έγγραφα παρακάτω:

ΕΞΕ – 9372 – 2023 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2023_ΑΔΑ 6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8.pdf

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα σχετικά έγγραφα παρακάτω:

ΕΞΕ – 7950 – 2023 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2023_ΑΔΑ 6ΘΘ16-2ΓΖ.pdf

vravefsi physikon epistimon

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 το σχολείο μας βραβεύθηκε για την επιτυχία της ομάδας του στην τοπική προκριματική φάση του Διαγωνισμού Πειραμάτων, στο πλαίσιο του νεοϊδρυθέντος θεσμού της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EOES 2023. Τα παιδιά μας υπο την καθοδήγηση των συναδέλφων Φυσικών, Χημικών και Βιολόγων του σχολείου μας πρώτευσαν ανάμεσα στα σχολεία του Δήμου Πειραιά και προκρίθηκαν στην επόμενη πανελλήνια φάση.

Για τη χορήγηση των γονικών επιδομάτων μεταφοράς μαθητών είναι απαραίτητο να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Να προσκομίζεται φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα/κηδεμόνα, του οποίου τα στοιχεία πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία όλων των υπόλοιπων εγγράφων (Υπεύθυνες Δηλώσεις, φωτοτυπία ΙΒΑΝ, Βεβαίωση Φοίτησης).
  2. Προσοχή στη συμπλήρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων των γονέων-κηδεμόνων να αναγράφονται και να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία (π.χ. το χρονικό διάστημα κ.λπ.).
  3. Ο γονέας-δικαιούχος θα πρέπει να υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και το γνήσιο της υπογραφής να γίνεται την ίδια ημέρα.
  4. Θα πρέπει να προσκομίζεται Βεβαίωση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου, στην οποία να βεβαιώνεται η χιλιομετρική απόσταση από την κατοικία του μεταφερόμενου μαθητή ως το σχολείο, η οποία θα πρέπει να είναι ακριβές φωτοαντίγραφο (και η πρωτότυπη να κατατίθεται στο αρχείο του σχολείου) μετά από οδηγία της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
  5. Η απόσταση που βεβαιώνεται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να ταυτίζεται με τη χιλιομετρική απόσταση που βεβαιώνεται στο σχετικό έγγραφο του σχολείου.
  6. Θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση για το ΙΒΑΝ του δικαιούχου.
  7. Στη Βεβαίωση Φοίτησης και χιλιομετρικής απόστασης θα αναγράφεται οπωσδήποτε αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία.
  8. Τέλος όλα τα έγγραφα δεν πρέπει να φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις.

Επισυνάπτονται υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων του ν. 1599/1986 (προσοχή να γίνεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, εκτός αν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνουν από το gov.gr, οπότε και δε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής).

Υπ. δήλωση γον. επιδόματος – μαθητή.docx

Υπ. δήλωση γον. επιδόματος – γονέα.docx

Υπ. δήλωση γον. επιδόματος – IBAN.docx

Διαβάστε στο σχετικό συνημμένο έγγραφο λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.pdf

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά σας προσκαλεί στην εκδήλωση βράβευσης που οργανώνεται σε συνεργασία με το 6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και τα ΕΚΦΕ Πειραιά Καλλίπολης και Νίκαιας, επιθυμώντας να επαινεθούν και να επιβραβευτούν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες που έλαβαν μέρος στον Τοπικό Διαγωνισμό Πειραμάτων των EOES (Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EOES 2023).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Ιανουαρίου 2023 στις 11:00π.μ. στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας.

Σχετικό έγγραφο:

Εκδήλωση βράβευσης Τοπικού Διαγωνισμού πειραμάτων ΕΚΦΕ.pdf

Σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο έγγραφο, ενημερώνουμε τους γονείς – κηδεμόνες και τους στρατεύσιμους της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), οι οποίοι έχουν κληθεί να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από τις 02 Ιανουαρίου 2023 έως και τις 31 Μαρτίου 2023), μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) τα εξής:

«Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2-1-2023 έως 31-3-2023, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2026 (γεννηθέντες το 2005) στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr, είναι απαραίτητο να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet»

Σχετικό έγγραφο:

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2005 (1η διευκρίνηση).pdf