Υπάρχει μία τουλάχιστον κενή θέση για μαθητή ή μαθήτρια στη Γ’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου. Η επιλογή θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα διεξαχθούν με την ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου την Τρίτη 30 Οκτωβρίου και ώρες 10:00-12:00. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις 9:00, στη γραμματεία του σχολείου. Στη διάρκεια του διώρου θα εξετασθούν τα Μαθηματικά και η Νεολ. Γλώσσα.

Υπάρχει μία τουλάχιστον κενή θέση για μαθητή ή μαθήτρια στη Γ’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου. Η επιλογή θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα διεξαχθούν με την ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00-12:00. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 9:00, στη γραμματεία του σχολείου. Στη διάρκεια του διώρου θα εξετασθούν τα Μαθηματικά και η Νεολ. Γλώσσα.

Η τελετή του Αγιασμού για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στις 9 π.μ.

Υπάρχουν δύο τουλάχιστον κενές θέσεις για μαθητές ή μαθήτριες στη Β’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου. Η επιλογή θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα διεξαχθούν με την ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00-12:00. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στις 9:00, στη γραμματεία του σχολείου. Στη διάρκεια του διώρου θα εξετασθούν τα Μαθηματικά και η Νεολ. Γλώσσα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 18-7-2018, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου του Υπουργείου εδώ.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το Πρότυπο Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρες 10-12 πμ. Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει στις 9 πμ.

Προκήρυξη για εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομικών και Αστυφυλάκων εδώ.

Ενημέρωση για τις εγγραφές των μαθητών (αφορά τους μαθητές που ήδη φοιτούν στην Ιωνίδειο Σχολή) εδώ.