Εκδήλωση Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας για το Σχολικό Έτος 2022-23Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Δράση KA122 : Training of teaching staff for the enhancement of the teaching procedures

Το σχολείο μας υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+/ Δράση  KA122 με τίτλο “Training of teaching staff for the enhancement of the teaching procedures” με σκοπό την επιμόρφωση του προσωπικού. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού η εκπαιδευτικός του σχολείου μας Ελένη Σαμοΐλη (ΠΕ06) από 21-25 Μαρτίου 2023 παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying’ (Διαχείριση Συγκρούσεων, Συναισθηματική Νοημοσύνη και Πρόληψη του Εκφοβισμού) στην Βαρκελώνη.

Οι κύριες θεματικές του σεμιναρίου ήταν:

▪ Συγκρούσεις – αιτίες, εκδηλώσεις και πώς να τις αντιμετωπίσουμε   στην  διδακτική διαδικασία

▪ Πρακτικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της διαχείρισης συγκρούσεων στο πρόγραμμα σπουδών.

▪ Αποτελεσματικά, πρακτικά εργαλεία επικοινωνίας για καλύτερες σχολικές σχέσεις και οικοδόμηση της σχολικής κοινότητας.

▪ Δεξιότητες συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης – πώς να τις ενισχύσουμε  στον εαυτό μας και στους άλλους.

▪ Επιθετικότητα στις σχέσεις και εκφοβισμός – προσεγγίσεις σε όλο το σχολείο για ευαισθητοποίηση και πρόληψη.

▪ Πρακτικές δραστηριότητες που ευνοούν την ευημερία, τη συνοχή της ομάδας, την αίσθηση του ανήκειν στη σχολική κοινότητα.

«Ήταν μία εβδομάδα πολύ  εποικοδομητική όπου εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ιταλία , την Γερμανία την Φινλανδία και την Ουγγαρία ανταλλάξαμε απόψεις, μοιραστήκαμε εμπειρίες και συνεργαστήκαμε βιωματικά πάνω σε θέματα διαχείρησης του εκφοβισμού αλλά και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Πιστεύω ότι επιστρέφω στο σχολείο μας φέρνοντας μαζί μου δραστηριότητες  που θα μοιραστώ με τους συναδέλφους μου συμβάλλοντας στην  καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας αλλά και στην ενίσχυση της δυναμικής των ομάδων των μαθητών μας».

Ελένη Σαμοΐλη ΠΕ06

Αγγλική Φιλολογίας