Bιογραφικό

Επαγγελματική Εμπειρία

Φορέας Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Θέση:

Περίοδος:

 

 

Δραστηριότητες – Αρμοδιότητες:

Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

1-9-2013 έως σήμερα (ΕΠΑΛ Γέρας)

1-9-2011 έως 31-8-2013 (Αποσπασμένος στην Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας)

14-12-2009 έως 31-8-2011 (ΕΠΑΛ Καλλονής)

 • Διδασκαλία Μαθηματων: Ηλ/κές Μηχανές, Ηλεκροτεχνία, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Στοιχεία Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών,  Στοιχεία Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμοί & ΣΑΕ, Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων, Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου, Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας, Τεχνικό Σχέδιο.
 • Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & ΣΑΕ
 • Αρμοδιότητες κατά την διάρκεια της απόσπασης στο Τμήμα-Α’ της Διεύθυνσης Προσωπικού Δ.Ε. στην Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας:
  1. Επεξεργασία και Έλεγχος δεδομένων προσωπικού που αφορούν προσλήψεις αναπληρωτών & μονίμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  2. Έλεγχος δικαιολογητικών που υποβάλλονται από εκπαιδευτικούς με σκοπό την ένταξή τους στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και διορισμών.
  3. Καταχώριση μεταβολών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας.
  4. Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικά ερωτήματα σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
  5. Απαντήσεις σε αιτήσεις – ενστάσεις που αφορούν εκπαιδευτικά ή διοικητικά θέματα.
  6. Χορήγηση βεβαιώσεων αδιοριστίας.
  7. Σύνταξη υπηρεσιακών ή ενημερωτικών σημειωμάτων προς την ιεραρχία και ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
  8. Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν ανακλήσεις προϋπηρεσιών και καταγγελίες συμβάσεων.
  9. Σύνταξη προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν την ένταξη πτυχίων σε εκπαιδευτικό κλάδο.
Εταιρεία ECOSUN ΕΠΕ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Θέση:

Περίοδος:

Δραστηριότητες – Αρμοδιότητες:

Υπεύθυνος Πωλήσεων και Μελετών Συστημάτων ΑΠΕ

1η Μαΐου 2008 – 11η Δεκεμβρίου 2009

 • Υπεύθυνος υποκαταστήματος Αθήνας
 • Σχεδίαση και υλοποίηση αυτόνομων και διασυνδεδεμένων Φ/B συστημάτων.
 • Ψηφιακή διαχείριση, διεύρυνση πελατολογίου. Οργάνωση και διεκπεραίωση ενημερώσεων σε πελάτες λιανικής και χονδρικής. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Μεταπωλητών
Εταιρεία Integrated Systems Development S.A.
Θέση:

Χώρα:

Περίοδος:

Δραστηριότητες – Αρμοδιότητες:

Προϊστάμενος Έργου – Μηχανικός Συστημάτων

Eλλάδα – Γαλλία

1η Σεπτεμβρίου 2000 – 30η Απριλίου 2008

 • Προϊστάμενος του έργου “On Board Frequency Analysis System” προδιαγραφών αμυντικής βιομηχανίας.
 • Σύνταξη τεχνικών προσφορών. σχεδίαση και υλοποίηση σεμιναρίων στη γλώσσα προγραμματισμού C/C++ .
 • Ανάπτυξη οδηγών λογισμικού (device driver development).
 • Λογισμική σχεδίαση, ανάπτυξη και επαλήθευση αλγορίθμων ψηφιακού ελέγχου και επεξεργασίας σήματος.
 • Μοντελοποίηση/Προσομοίωση αλγορίθμων εξουδετέρωσης ηχούς ακουστικών σημάτων.

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Ίδρυμα University of Bradford
Έδρα:

Κτηθείς Τίτλος:

Διάρκεια:

Διατριβή:

Bradford, Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία

Master of Science in Real Time Power Electronics and Control Systems

Σεπτέμβριος 1997 – Οκτώβριος 1998

“Hardware and Software Design of Programmable Logic Controller”

 

Παιδαγωγική Κατάρτιση

ΑΣΠΑΙΤΕ Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
Εδρα:

Κτηθείς τίτλος:

Διάρκεια:

Πτυχιακή Εργασία:

Αθήνα

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Οκτώβριος 2005 – Ιούνιος 2006“

Παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση – Εφαρμογές σε μαθήματα του τομέα Ηλεκτρολογίας ΤΕΕ”

 

Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Ίδρυμα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
Έδρα:

Τμήμα:

Κτηθείς τίτλος:

Διάρκεια:

Πτυχιακή Εργασία:

 

Πρακτική Άσκηση:

Λάρισα,

Ηλεκτρολογίας

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ

Οκτώβριος 1992 – Ιούνιος 1997

Πληροφορικός Έλεγχος και PLC – Εξομοίωση Αντλητικού Συστήματος Αρδευτικού Δικτύου

Εργαστηριακός συνεργάτης στο εργαστήριο Σ.Α.Ε. και Ηλ. Ισχύος του ΤΕΙ Λάρισας (Οκτώβριος 1996-Ιούνιος 1997)

Δημοσιεύσεις

1. “On-Board Spectral Analysis System (OBSAS),” Proceedings of the Fifth European Workshop on Structural Health Monitoring, pp. 462 – 467, Sorrento, Naples, Italy, June 29-July 4, 2010, K. Makris, D. Fragopoulos, S. Kaloutsakis, N. Agianniotis, M. Marchitti, C. Papadas, K. Fotiadis.

 

Γνώσεις Η/Υ

Γνώσεις Υλικού (Hardware)
 • Επεξεργαστές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος: TMS320C6727 Texas Instruments, ST100/MMDSP+ STmicro
 • Μικροελεγκτές, Επεξεργαστές: MC6800/MC68332 Motorola, ST40 STmicro
 • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές: SUCOS PS3 Klockner Moeller, Simatic S5 Siemens, 984 Micro Modicon
 • Πλατφόμες Ανάπτυξης – Εργαλεία: Arduino, Professional Audio Development Kit Lirtech, XDS510 JTAG USB Emulator, 1681AD Logic Analyzer / 54642D Signal Oscilloscope / 33250A Waveform Generator Agilent Technologies
 • Πρωτόκολλα/Διεπαφές επικοινωνίας: UART, RS232, RS485, I2C, SPI, McASP, I2S
Γνώσεις Λογισμικού (Software)
 • Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++, Assembly, Ada, Pascal, Basic, STL, Ladder, Scratch
 • Πακέτα ανάπτυξης/εφαρμογών: Arduio IDE, Autocad Electrical, Code Composer Studio, Visual Studio 2005, UML, Matlab/Simulink, Scilab, GNU tools, Protel, MS Office, Open Office, CVS
 • Εργαλεία Σχεδίασης Φ/Β Συστημάτων: Sunny Design, Kacocalc Design, PVSyst, PVSol,
 • Λειτουργικά συστήματα: Windows, Unix, Linux, DOS
 • Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (RTOS): DSPBIOS, 0S21

 

Ξένες Γλώσσες Επίπεδο
Αγγλικά Εξαιρετικό
Ρώσικα Καλό

 

Σεμινάρια Επιμόρφωση / Επαγγελματικές Άδειες / Συμμετοχές

 • Πιστοποίση ΤΠΕ επιπέδου Β2, κωδικός επαλίθευσης: 85617BAE66FE7D7C2A58F3C730E4ACEB, 26.02.2022
 • Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. 60 ωρών  «Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην διδακτική πράξη», 04/03/2020 – 05/06/2020
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο 45 ωρών «Εκπαιδευτική Ρομποτική», Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, 14/01/2019 – 17/3/2019
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο 35 ωρών «Arduino», Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, 01/04/2019 – 02/06/2019
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο 120 ωρών «Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού», Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning , ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Κυκλάδων, 30/10/2017 – 6/5/2018
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο 36 ωρών «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποήση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο)», 16/5/2017 – 22/6/2017
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο 30 ωρών: «Προγραμματίζω-Δημιουργώ-Μαθαίνω με Scratch», Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 23/5/2017 – 23/7/2017.
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο 50 ωρών: «Εργαστηριακός Κύκλος Προγραμματισμού Ψηφιακών Μικροελεγκτών με Χρήση της πλατφόρμας Arduino – Open Hardware 4 High School», Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων , Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Νοέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2016.
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο 50 ωρών: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013, 29 Σεπτεμβρίου 2015.
 • Πιστοποίση ΤΠΕ επιπέδου Α1, 9692/10.08.2015
 • Εισήγηση σε σεμινάριο: “Πράσινη Ενέργεια για Αειφόρο Ανάπτυξη – Προοπτικές και Προτάσεις για το Αιγαίο” με θέμα “Το κλάδεμα της Ελιάς στο Ν. Λέσβου. Τέχνη και Παράδοση – Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη“, ΚΠΕ Ευεργέτουλα, 25,26 & 27 Ιουνίου 2015.
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο 10 ωρών “Επιθεώρηση και Ελέγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης», ΑΣΠΑΙΤΕ, Μάιος 2013
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο: 2 ωρών “Έλεγχος Ηλ. Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD384”,Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης Αττικής, Μάρτιος 2011
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο: 3 ωρών “Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη νέα ΥΔΕ”, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης Αττικής, Νοέμβριος 2011
 • Τεχνικό σεμινάριο μετατροπέων Φ/Β συστημάτων, SΜA Ηellas, Ιούνιος 2008
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Β’ τάξης
 • Μέλος IEEE, Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ΟΛΜΕ

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/fotiadisk/cv/

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση