αρχή

Στο χώρο αυτό θα βρείτε συνδέσεις προς τις ιστοσελίδες μου, οι οποίες περιέχουν υλικό, που χρησιμοποιώ στην διδακτική πράξη. Ίσως φανεί χρήσιμο το υλικό αυτό και σε σας!

Επίσης θα βρείτε ιδέες για πολλές κατασκευές.

Δ΄ τάξη

flowerbar

23-10-2013 9-44-57 μμ

dragonbooks

23-10-2013 9-45-30 μμ

flowerbar

23-10-2013 9-46-03 μμ

dragonbooks

23-10-2013 9-47-06 μμ