Ερωτήσεις Θεωρίας Γ επάλ

Στο αρχείο Theory_ g_epal υπάρχει όλη η θεωρία που χρειάζεται να είναι γνωστη για τις πανελλήνιες εξετάσεις με την μορφή ερωτήσεων. Υπάχουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης , ερωτήσεις  συμπλήρωσης κενού , ερωτήσεις αντιστοίχισης κ.λ.π. Η ταξινόμηση έχει γίνει ανα κεφάλαιο.Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση