Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2022-2023)Λήψη αρχείου

Συλλογικός προγραμματισμός Δημοτικού Σχολείου Πανόπουλου για το σχ. έτος 2022-2023Λήψη αρχείου

Συλλογικός προγραμματισμός Δημοτικού Σχολείου Πανόπουλου για το σχ. έτος 2022-2023Λήψη αρχείου

ΔΩΡΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πανόπουλου ένα θερμότατο “ευχαριστούμε” για τη δωρεά του Ιδρύματος ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ στο σχολείο μας.

Με εξαιρετική τιμή οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας.

283289310 537544511145427 2720930513803428810 n 283430457 562777158548473 3000081707878834402 n 283431037 742093360562005 7144395992814189255 n 283816204 2954693024821671 5002300552222696574 n 283888190 553819026314976 1331070978745540112 n 284212466 2124508334374496 2346324158230130892 n

Συλλογικός προγραμματισμός Δημοτικού Σχολείου Πανόπουλου για το σχ. έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

Ενημέρωση για την πλατφόρμα Edupass.gov.gr

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες για τη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr.

 Λήψη αρχείου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το Δ.Σ. Πανόπουλου είναι 5/θέσιο και βρίσκεται στο χωριό Πανόπουλο Ηλείας του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Έχει 55 μαθητές και 12 εκπαιδευτικούς. Η κτιριακή υποδομή του σχολείου είναι παλιάς κατασκευής και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας μας έχει ενημερώσει ότι στους σχεδιασμούς του είναι η κατασκευή καινούριου σχολικού συγκροτήματος. Το Δ.Σ. Πανόπουλου είναι αποδέκτης μαθητών από περισσότερα από 10 καταργημένα σχολεία. Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος λόγω της πανδημίας COVID 19 διέκοψε τη δια ζώσης λειτουργία του με βάση τις αναφερόμενες εγκυκλίους, εφαρμόζοντας τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι μαθητές του Δ.Σ. Πανόπουλου προέρχονται από χωριά και οικισμούς αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν τη διαβίωσή τους, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι μεταφερόμενοι και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας όσον αφορά στη μαθησιακή διαδικασία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θετικά σημεία 

Παρότι κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 υπήρξαν προβλήματα όσον αφορά τη δια ζώσης διδασκαλία η εξαιρετική εργατικότητα των συναδέλφων που υπηρετούσαν στο Δ.Σ. Πανόπουλου κατάφερε να επιτύχει τους στόχους  όσον  αφορά  τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών στο μέτρο πάντα του εφικτού.

Η συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία καθώς επίσης και στη δια ζώσης υπήρξε σχεδόν καθολική. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αντιμετωπίστηκαν με σχεδόν απόλυτη επιτυχία.

Με στόχο την βοήθεια των μαθητών το Δ.Σ. Πανόπουλου εφάρμοσε ενισχυτική διδασκαλία όπου ήταν αναγκαίο.

Σημεία προς βελτίωση

Τα σημεία προς βελτίωση εντοπίζονται κυρίως στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Προβλήματα προσβασιμότητας των οικογενειών στο διαδίκτυο.

Προβλήματα εξοικείωσης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες.

Προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής των μαθητών όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Θετικά σημεία

Το Δ.Σ. Πανόπουλου προέβη σε προτεραιοποίηση στόχων και υλοποίηση αυτών.

Έγινε πλήρης αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και ορθολογική διαχείριση των πόρων που είχε στη διάθεσή του με σκοπό την εί δυνατόν βέλτιστη λειτουργία του.

Προέβη σε ενέργειες προστασίας του υφιστάμενου σχολικού χώρου και εκσυγχρονισμού του.

Προέβη σε ενέργειες προς τον δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας στον οποίο ανήκει με σκοπό την ανέγερση νέου διδακτηρίου. Δρομολογείται ήδη η κατασκευή του.

Εφάρμοσε συνολικά την υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά τη σχολική μονάδα και όσον αφορά γενικά θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα.

Σημεία προς βελτίωση

Η έγκαιρη τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών στο σχολείο από την αρχή της σχολικής χρονιάς θα προσέφερε τα μέγιστα στην ομαλή λειτουργία της.

Εώς ότου ανεγερθεί νέο διδακτήριο απαραίτητη κρίνεται η προμήθεια και τοποθέτηση μιας λυόμενης αίθουσας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος ΤΠΕ.

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε όλες τις προβλεπόμενες επιμορφωτικές δράσεις, παρακολουθούν σεμινάρια και μεταπτυχιακά βελτιώνοντας την επιστημονική τους κατάρτιση.

Εκπονούν και υλοποιούν σχέδια δράσης όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία προσφέροντας έτσι τα μέγιστα στη βελτίωση των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Σε περιοχές ορεινές όπως είναι το Δ.Σ. Πανόπουλου είναι δύσκολη η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι τα Erasmus, eTwinning.