Ιστολόγιο 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016

29 Μαΐου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2015 – 2016 πραγματοποιούνται από:

2-062015 έως 19-062015 καθημερινά από 10:30 έως 13:00

Δεκτά γίνονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-01-2009 έως 31122009.

Ενημερώνουμε ότι η κατάθεση δικαιολογητικών για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016 θα γίνει στα τρία Δημοτικά Σχολεία 1ο, 2ο και 4ο Πυλαίας.

Τα επίσημα γεωγραφικά όρια για την τοποθέτηση των μαθητών στο κάθε σχολείο θα ανακοινωθούν από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή πρόκειται να λειτουργήσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, στα Κωνσταντινοπολίτικα.

Για την εξυπηρέτηση των γονέων, οι Διευθυντές των τριών σχολείων αποφάσισαν ότι η προσωρινή κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τη διεύθυνση που κατοικεί ο μαθητής.

Πληροφορίες

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας:
  Τσουμάνας Ναούμ (Μάκης), Διευθυντής
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 300714
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας:
  Βουρτσάκη Ευαγγελία (Βάνα), Διευθύντρια
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 300714
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας:
  Τζιρίτη Κρυσταλλία, Διευθύντρια
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 322277

Οι μαθητές που κατοικούν κοντά στην περιοχή του νέου σχολείου – 3ο Δημοτικό Πυλαίας (περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα) – καταθέτουν την αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά ανάλογα με την απόσταση διαμονής της κατοικίας τους σε ένα από τα τρία παραπάνω Δημοτικά Σχολεία (ελεύθερη κρίση γονέα).

Όσα από τα νήπια έχουν αδέλφια που φοιτούν σε ένα από τα τρία δημοτικά σχολεία, υποβάλουν δικαιολογητικά για εγγραφή στο σχολείο που φοιτούν και τα αδέλφια τους.

Όσα από τα νήπια έρχονται από ιδιωτικά ή άλλα Νηπιαγωγεία, καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ανάλογα με την απόσταση διαμονής της κατοικίας τους σε ένα από τα τρία παραπάνω Δημοτικά Σχολεία (ελεύθερη κρίση γονέα).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Διευθυντή του Σχολείου)
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας τελευταίου τριμήνου
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)
 3. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (για τον έλεγχο του εμβολιασμού του παιδιού)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δίνεται από το Σχολείο, συμπληρώνεται και υπογράφεται από παιδίατρο, γενικό γιατρό ή παθολόγο και ισχύει για τρία χρόνια)
 5. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κτλ)
 6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου (όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 26, της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α))

Επιπλέον σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/311/79278/Γ1/21-5-2014 εγκύκλιο, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μπορεί να κατατεθεί στις σχολικές μονάδες έως τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

H Δ/ντρια του Σχολείου
Τζιρίτη Κρυσταλλία

Ετικέτες:

Δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι τώρα ↓

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.

Αφήστε μια απάντηση