Ολοκληρώθηκε το etwinning πρόγραμμα Green spots on town.

aabd3ad5

Σκοπός  του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός website σχετικά με την αρχιτεκτονική τοπίου. Μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των δυο διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων, οι μαθητές συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν γνώσεις.   Οι μαθητές του Ισπανικού σχολείου (ΙΕΚ πληροφορικής) έμαθαν για τους αστικούς χώρους πράσινου και οι μαθητές του ελληνικού σχολείου (τμήμα γεωπονίας) για την δημιουργία και λειτουργία ενός website.

Το πρόγραμμα ήταν ουσιαστικά ένα παιχνίδι ρόλων. Πελάτες η ομάδα sporakia (1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας) και προμηθευτής η ομάδα ToxoSoftware (IES San Clemente).

Εδώ μπορείτε να δείτε το website του προγράμματος

κι εδώ ένα άρθρο Ισπανικής εφημερίδας σχετικά με το πρόγραμμα.