Απρ 16
19

Δυσλεξία

Κάτω από (Άρθρα) από στις 19-04-2016 και με ετικέτα ,

της Βασιλικής Δρόσου (Γ΄1)

DYSL3XIA

Recent figures show that there has been an increasing number of patients diagnosed with dyslexia over the past few years. This article refers to the problems caused by dyslexia and what steps should be taken in order to help both adults and children who suffer from this illness.

Dyslexic children; Kids affected with this disease, not only have difficulties with education, but dyslexia can affect other factors too, such as their memory. It is debated that dyslexic children should not be pushed in a learning environment and they can make good progress with their lessons. However, it is clear that non-diagnosed dyslexic kids end up being rejected in a friendly educational environment. The key to help them out with their literacy problems is to “make” a safe and comfortable habitat, in which they would feel secure.

imagdees

Dyslexic Adults; There are certain ways of helping grown-ups diagnosed with this illness in their adulthood. They firstly need a specialized estimation of their dyslexia in order to get the necessary help, whilst there should also be an early proper diagnosis, so they can come to terms with the situation and reevaluate their previous learning experiences.

In conclusion, it is believed that both children and grown-ups suffering from this disease should be diagnosed in an early age and in a proper way. On the other hand, parents and patients’ friends need to be informed on this topic, so they can treat properly these individuals. Finally, school teachers, in order to improve literacy skills of dyslexic kids should create for them an encouraging and secure environment.

♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως εδώ και λίγα χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό ασθενών που έχουν διαγνωστεί με δυσλεξία. Αυτό το άρθρο αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της δυσλεξίας και στα μέτρα που πρέπει να παρθούν με σκοπό τη βοήθεια τόσο προς τους ενήλικες όσο και προς τα παιδιά που υποφέρουν από αυτή την ασθένεια.

Δυσλεξικά παιδιά: Τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από αυτήν την ασθένεια, όχι μόνο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπαίδευσή τους, αλλά η δυσλεξία μπορεί να επηρεάσει επίσης και άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα τη μνήμη τους. Κάποιοι ισχυρίζονται πως τα δυσλεξικά παιδιά, δεν θα πρέπει να πιέζονται σε έκατάλογοςνα εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να μπορούν να σημειώσουν σημαντική πρόοδο στα μαθήματά τους. Παρόλα αυτά είναι εμφανές ότι τα μη διαγνωσμένα με δυσλεξία παιδιά καταλήγουν να απορρί- πτονται σε ένα φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο κύριος τρόπος για να τα βοηθήσουμε με τα μαθησιακά τους προβλήματα είναι να δημιουργήσουμε μια ασφαλή και άνετη ρουτίνα στην οποία θα αισθάνονται σιγουριά.

Δυσλεξικοί ενήλικες: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι βοήθειας προς τους ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με αυτή την ασθένεια κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Τα άτομα αυτά χρειάζονται καταρχάς μία εξειδικευμένη προσέγγιση της δυσλεξίας τους με σκοπό να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια, ενώ πρέπει επίσης να υπάρχει μια σωστή, πρώιμη διάγνωση, ώστε να μπορούν να συμφιλιωθούν με την κατάσταση και να επαναξιολογήσουν τις ήδη μαθησιακές εμπειρίες τους.

Κλείνοντας, υπάρχει η άποψη πως τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες που υποφέρουν από αυτήν την ασθένεια είναι ανάγκη να διαγνωστούν σε νεαρή ηλικία και με τον κατάλληλο τρόπο. Από την άλλη οι γονείς και οι φίλοι των ασθενών πρέπει να είναι ενημερωμένοι πάνω στο θέμα ώστε να μπορούν να συμπεριφερθούν σωστά σε αυτά τα άτομα. Τέλος, οι καθηγητές πρέπει να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για τα δυσλεξικά παιδιά, με σκοπό να βελτιώσουν τις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών αυτών.

Μετάφραση στα ελληνικά, Βασιλική Γιούνη (Γ΄1)


Αφήστε μια απάντηση