Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Πέτρινα γεφύρια στα Βαλκάνια»

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17 από από τους μαθητές του τμήματος Γ1 και τις εκπαιδευτικούς Τόκη Βασιλική ΠΕ19 (συντονίστρια) και Εξάρχου Μαρία ΠΕ19 (συμμετέχουσα).

Όλες οι εργασίες που εκπόνησαν οι μαθητές βρίσκονται στο ιστολόγιο του προγράμματος

https://petrinagefyria.blogspot.gr/