Ταξίδι στις χώρες μας

Γεννάται η επιθυμία να μεταβούμε στις χώρες των μαθητών/τριών μας: Ελλάδα, Αλβανία, Πακιστάν, Γεωργία, Ινδία.

Χωριζόμαστε σε ομάδες, όσες και οι χώρες. Οι ομάδες πληκτρολογούν στο αντίστοιχο πεδίο τα ονόματα των

 » Διαβάστε περισσότερα