Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου

Οι εφαρμογές του διαδικτύου που μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πάρα πολλές και μπορούν να λάβουν χώρα και στις τάξεις του Νηπιαγωγείου.Το διαδίκτυο αξιοποιείται στην τάξη  μας (ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης):