Σεισμός…

Μετά από άσκηση ετοιμότητας σεισμού περιηγούμαστε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ http://kids.oasp.gr/thalis/thalis_home/container.html  και παρατηρούμε τι κάνει ο Θαλής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. Συζητούνται τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει κανείς προκειμένου να προστατευθεί κατά τη διάρκεια του σεισμού,

 » Διαβάστε περισσότερα