Ταξίδι στις χώρες μας

Γεννάται η επιθυμία να μεταβούμε στις χώρες των μαθητών/τριών μας: Ελλάδα, Αλβανία, Πακιστάν, Γεωργία, Ινδία.

Χωριζόμαστε σε ομάδες, όσες και οι χώρες. Οι ομάδες πληκτρολογούν στο αντίστοιχο πεδίο τα ονόματα των

 » Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός…

Μετά από άσκηση ετοιμότητας σεισμού περιηγούμαστε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ http://kids.oasp.gr/thalis/thalis_home/container.html  και παρατηρούμε τι κάνει ο Θαλής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. Συζητούνται τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει κανείς προκειμένου να προστατευθεί κατά τη διάρκεια του σεισμού,

 » Διαβάστε περισσότερα