Ταξίδι στις χώρες μας

Γεννάται η επιθυμία να μεταβούμε στις χώρες των μαθητών/τριών μας: Ελλάδα, Αλβανία, Πακιστάν, Γεωργία, Ινδία.

Χωριζόμαστε σε ομάδες, όσες και οι χώρες. Οι ομάδες πληκτρολογούν στο αντίστοιχο πεδίο τα ονόματα των χωρών (βοηθούμενες από πίνακα που έχουν φτιάξει σε word). Αναζητούμε μέσω του google maps και του google earth αναζητούμε με το σχολείο, τα σπίτια, τη γειτονιά, τα χωριά μας. Μεταβαίνουμε στους εκεί χώρους

Προκαλούμε τα παιδιά ταξιδέψουμε με  μεταφορικό μέσο/α, στις χώρες των αλλοδαπών μαθητών μας. Πως θα ταξιδέψουμε;

Γιατί η διαδρομή στη Γεωργία  είναι διαφορετική με το αυτοκίνητο από ότι με αεροπλάνο;

Εκτυπώνουμε τους χάρτες που φτιάξαμε. Μετράμε τις αποστάσεις με σχοινάκι. Ποια χώρα βρίσκεται πιο μακριά; 

Αφήστε μια απάντηση