Γιατί τεχνολογίες στο Νηπιαγωγείο;

Η επανάσταση που προκάλεσε το διαδίκτυο στην καθημερινότητα των πολιτών είναι εντυπωσιακή. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να μένει αμέτοχη και αποκομμένη από τις εξελίξεις στην κοινωνία γιατί αποτελεί μέρος της. Το σχολείο καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα πρέπει να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές και αυριανούς πολίτες ώστε να αναπτύξουν ένα πολυδύναμο προφίλ προσόντων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία θα ζήσουν, την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το διαδίκτυο μπορεί να βρει πολλές εφαρμογές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, γιατί:

  1. Αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης,
  2. Μειώνει τις αποστάσεις,

Μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο:

  • επικοινωνίας,
  •  συνεργασίας,
  • έκφρασης.

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επαναπροσδιορίζεται, καθώς είναι εκείνος που καλείται ως «ψηφιακός μετανάστης» να εκπαιδεύσει τους «ψηφιακά αυτόχθονες» μαθητές του. Με λίγα λόγια δίνεται  η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, να εκμεταλλευτούν την ευχέρεια που έχουν ήδη οι μαθητές στη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων πριν ακόμη φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο και να τους εκπαιδεύσουν να τα χρησιμοποιούν σαν εργαλεία μάθησης.

Οι εκπαιδευτικοί δύναται να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, ως γνωστικό και νοητικό εργαλείο και όχι απλά ως μέσο πληροφόρησης. Τα παραπάνω θα λάβουν  χώρα σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, καλύπτοντας συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι. 

Αφήστε μια απάντηση