Ταξίδι στις χώρες μας

Γεννάται η επιθυμία να μεταβούμε στις χώρες των μαθητών/τριών μας: Ελλάδα, Αλβανία, Πακιστάν, Γεωργία, Ινδία.

Χωριζόμαστε σε ομάδες, όσες και οι χώρες. Οι ομάδες πληκτρολογούν στο αντίστοιχο πεδίο τα ονόματα των

 » Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός…

Μετά από άσκηση ετοιμότητας σεισμού περιηγούμαστε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ http://kids.oasp.gr/thalis/thalis_home/container.html  και παρατηρούμε τι κάνει ο Θαλής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. Συζητούνται τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει κανείς προκειμένου να προστατευθεί κατά τη διάρκεια του σεισμού,

 » Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα επικοινωνίας στο χρόνο

Η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, ξεκίνησε από τότε που εμφανίστηκε το ανθρώπινο είδος. Το παρακάτω βίντεο δείχνει συνοπτικά πως φτάσαμε …από τα σήματα καπνού, στη σύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία!

Απολαύστε το!

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου

Οι εφαρμογές του διαδικτύου που μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πάρα πολλές και μπορούν να λάβουν χώρα και στις τάξεις του Νηπιαγωγείου.Το διαδίκτυο αξιοποιείται στην τάξη  μας (ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης):

Γιατί τεχνολογίες στο Νηπιαγωγείο;

Η επανάσταση που προκάλεσε το διαδίκτυο στην καθημερινότητα των πολιτών είναι εντυπωσιακή. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να μένει αμέτοχη και αποκομμένη από τις εξελίξεις στην κοινωνία γιατί αποτελεί μέρος της. Το σχολείο καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί

 » Διαβάστε περισσότερα