Εισηγήσεις

§  17/5/-21/6/08,Βέροια, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών ? Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση,(30 ώρες)

 §  16/5/08, Νάουσα Παράρτημα Ε.Ε.Φ Νομού Ημαθίας, Εκπαιδευτικές Πύλες/Παρουσίαση Ελληνικής Πύλης Παιδείας

§  17-20/5/07, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, Μαθησιακά αντικείμενα (learning objects)  με διαθεματικές προεκτάσεις στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Ένα παράδειγμα διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού Multimedia Builder

§  5-6/11/2005 Βέροια, Παράρτημα Ε.Ε.Φ Νομού Ημαθίας, Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακή εισήγηση με θέμα «Ms Power Point ?δημιουργία παρουσίασης σχεδίων εργασίας με τη χρήση του λογισμικού»

§  5-6/11/2005 Βέροια, Παράρτημα Ε.Ε.Φ Νομού Ημαθίας, Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, «Παρελθόν Παρόν και Μέλλον με τα μάτια των μαθητών»

§  30-31/10/2004 Βέροια, Παράρτημα Ε.Ε.Φ Νομού Ημαθίας, «Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, «H αξιοποίηση λογισμικών παρουσιάσεων στη διδασκαλία»

§  15/11/2003 Πνευματικό κέντρο Δήμου Γιαννιτσών ,2ο Γραφείο Π.Ε Γιαννιτσών ?Σχολικοί Σύμβουλοι 4ης και 5ης Περιφέρειας ,Ημερίδα , θέμα εισήγησης: «Σχέδια εργασίας  Μαθηματικά ? Εμείς και ο κόσμος»(Διοργάνωση της ημερίδας)

§22/2/2003 Πνευματικό κέντρο Λάρισας ,Δημοτικό Σχολείο Ραχούλας , Ημερίδα , θέμα εισήγησης «Εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία και τον κόσμο  της πληροφορίας και ένταξή τους στη διαδικασία της μάθησης- Πρώτη παρουσίαση της εφαρμογής Hot Potatos»

Αφήστε μια απάντηση