Εργασίες

Ομιλίες

Εφαρμογές

Μια μικροεφαρμογή που βασίζεται σε προγραμματισμό Visual Basic του Brian Hever . Η βελτίωση και η μετάφραση του κώδικα έγινε από την Αμπράζη Ζωή

Σημείωση: Ρυθμίσετε την ασφάλεια μακροεντολών σε μεσαία και όταν ρωτηθείτε
αν θέλετε ενεργοποίηση μακροεντολών πατήστε οκ

Φύλλα εργασίας

Αφήστε μια απάντηση