4ο Σεμινάριο Θεωρίας, Εφαρμογής και Έρευνας

seminar_ereyna.jpg

 4ο Σεμινάριο Θεωρίας, Εφαρμογής και Έρευνας για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, 22 και 23 Μαΐου 2010

Το σεμινάριο αφορά υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν έρευνα σε θεματικές περιοχές όπως: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευση, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης ή σχετικά άλλα αντικείμενα, ενημερώστε τους ότι μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα το σεμινάριο αυτό χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση. 22 – 23 Μαΐου 2010, στην Αθήνα, στο Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Εργαστήρια
Το Σεμινάριο έχει τριών ειδών εργαστήρια:
1. Εργαστήριο υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων
2. Εργαστήριο μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν διπλωματική εργασία
3. Εργαστήριο επιστημόνων που εκπονούν έρευνα σε σχετικά αντικείμενα

Εισηγήσεις
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης εισηγήσεις από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες για θέματα μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας στα συγκεκριμένα πεδία.
Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχών.

επικοινωνία   alionar at otenet.gr

Αφήστε μια απάντηση