Διαδίκτυο

computer_kids.gif  Ο αντίκτυπος του παγκόσμιου Ιστού ή World Wide Web στη σύγχρονη εποχή και στην διαχείριση της πληροφορίας δεν είναι δύσκολο πια να εκτιμηθεί. Λογαριάστε πόσοι όροι (είτε μεταφρασμένοι ,είτε στην γλώσσα γέννησής τους) έχουν μπει στη καθημερινή μας κουβέντα: Net-surfing, info , Web site, chat room, cyber, browser, online, homepage, HTML @…
Αφού το διαδίκτυο κατόρθωσε μέσα σε μια δεκαετία να τραβήξει τόσο την προσοχή ανθρώπων κάθε ηλικίας και οποιονδήποτε ενδιαφερόντων, ως πιο σημείο μπορεί να αγγίζει τους μαθητές μας, δεδομένου ότι είναι πιο ευάλωτοι στις νέες τάσεις και επιταγές της εποχής τους; Ήδη γίνονται αναφορές στη νεότερη γενιά του τύπου «Generation Dot Com». computer_internet.gifcomputer_internet.gifcomputer_internet.gifΈτσι ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι το Web δεν έχει σημαντική εκπαιδευτική αξία , εμείς ως εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών ώστε η γνώση να προκύψει μέσα από ευχάριστες για τους μαθητές διαδικασίες, στις οποίες κάλλιστα μπορούμε να συμπεριλάβουμε την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και μέσα από τις οποίες μπορούμε να βρούμε ιδέες και τρόπους παρώθησης των μαθητών μας.

 Το ευχάριστο είναι ότι σ αυτήν την περίπτωση το διαδίκτυο δεν αποτελεί μόνο βοήθημα για το εκπαιδευτικό μας έργο αλλά σε πολλές περιπτώσεις η αποτελεσματική του χρήση μπορεί να είναι επαναστατική για την μάθηση.

Αφήστε μια απάντηση