ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣΘεωρία και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 

Σωστές απαντήσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  1. Κλίση φωνηεντόληκτου ρήματος που αρχίζει από φωνήεν (ἀγορεύω)
  2. Κλίση ουρανικόληκτου ρήματος με α΄ συνθετικό πρόθεση (καταδιώκω)
  3. Κλίση οδοντικόληκτου ρήματος που αρχίζει από δύο σύμφωνα: άφωνο/δασύ + υγρό (φροντίζω)
  4. Κλίση χειλικόληκτου ρήματος που αρχίζει από δύο σύμφωνα: άφωνο + υγρό (γράφω)

 

1. ἀγορεύω 2. καταδιώκω 3. φροντίζω 4. γράφω
ἠγόρευκα

ἠγόρευκας

ἠγόρευκε

ἠγορεύκαμεν

ἠγορεύκατε

ἠγορεύκασι(ν)

καταδεδίωχα

καταδεδίωχας

καταδεδίωχε

καταδεδιώχαμεν

καταδεδιώχατε

καταδεδιώχασι(ν)

πεφρόντικα

πεφρόντικας

πεφρόντικε

πεφροντίκαμεν

πεφροντίκατε

πεφροντίκασι(ν)

γέγραφα

γέγραφας

γέγραφε

γεγράφαμεν

γεγράφατε

γεγράφασι(ν)

 

 

, , , ,

  1. Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση