Προβολή-Διαφήμιση

Η προβολή-διαφήμιση του παιχνιδιού έγινε σταδιακά σε τρεις φάσεις, προκειμένου να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών.

Για την προβολή – διαφήμιση του παιχνιδιού οι μαθητές που μετείχαν στο πρόγραμμα δημιουργήσαν τις εξής αφίσες:

-Για την 1η φάση της προβολής:

Αφίσα 1α

Αφίσα 1β

-Για την 2η φάση της προβολής

Αφίσα 2η

-Για την 3η φάση της προβολής:

Αφίσα 3η

Αφίσα 4η

Αφίσα 5η

Αφίσα 6η

Επιστροφή:

«Ζείδωρον»: Παίζω-Μαθαίνω-Κερδίζω, Παρουσίαση

«Ζείδωρον»: Παίζω-Μαθαίνω-Κερδίζω, Ερωτήσεις                                                                                                       

  1. Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση