Παρουσίαση

Τα «αστερομαζέματα» είναι μία από τις δράσεις της«1ης χριστουγεννιάτικης ολυμπιάδας του Γυμνασίου Ηράκλειας»πουξεκίνησε την 1ηΔεκεμβρίου 2011 και ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2011.Στο πλαίσιο της δράσης αυτής οι μαθητές συμμετείχαν σε ένα καθημερινόατομικό, αλλά ταυτόχρονα και ομαδικόπαιχνίδι γνώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε μέρα καλούνταν να απαντήσουν σε μία ερώτηση πουαφορούσε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά ή τα Θεοφάνια, η οποίαανακοινωνότανσε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου.
Όποιοςμαθητήςεπιθυμούσεμπορούσε να συμμετέχει μόνο με μία απάντηση, τηνοποία έγραφε σε χαρτάκι με το όνομά του και το τμήμα του και το έριχνε σεειδικόκυτίοστην είσοδο του σχολείου.
Οι περισσότερες ερωτήσεις δίνονταν με τη μορφή αινίγματος και αφορούσαν ήθη καιέθιμα των Χριστουγέννων και των άλλων εορτών του 12ήμερου. Οι ερωτήσεις αυτέςέπρεπε να απαντηθούν μέχρι και το τελευταίο διάλειμμα της ημέρας.
Οι ερωτήσεις που απαιτούσαν γνώσεις και έρευνα σε βιβλία ή στο διαδίκτυο είχανπεριθώριο να απαντηθούν μέχρι και την επόμενη μέρα,προκειμένουόλοιοι μαθητέςνα έχουν τη δυνατότητα να τις απαντήσουν.
Με κάθε συμμετοχή ο μαθητής πουαπαντούσεκαι το τμήμα του κέρδιζαν από 1αστεράκι, ενώ με κάθε σωστή απάντηση κέρδιζαν από 2 ή 3 αστεράκια ανάλογα μετη δυσκολία της ερώτησης.
Κάθε μέραανακοινώνονταν:
τα ονόματα των μαθητών και τα αστεράκια που είχαν συγκεντρώσει και
η κατάταξη του κάθε τμήματος του σχολείου ανάλογα με τα αστεράκια που είχανσυγκεντρώσει οι μαθητές των τμημάτων αυτών.
Στην εορταστική τελετή λήξης,όπουπαρουσιάστηκαν συνολικά όλες οι δράσεις,οι12μαθητές πουσυγκέντρωσαν τα περισσότερααστεράκια καιβρίσκονταν στις 3 πρώτες θέσεις βραβεύτηκαν και στη συνέχειαπήραν μέρος στον τελικό,πουανέδειξε και τον μεγάλο νικητή για τον οποίο υπήρχεκι ένα συμβολικόδώρο.Στην ίδια εκδήλωση πήραν επαίνους και τα 3 τμήματα του Γυμνασίουπουσυγκέντρωσαν τα περισσότερα αστεράκια.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή των μαθητών στα «αστερομαζέματα» ήτανιδιαίτεραενθουσιώδης και το ενδιαφέρον τους αμείωτο από την αρχή μέχρι τοντελικό και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ενδεικτικό της συμμετοχής είναι ότισε ένα σχολείο με 218 μαθητές για τις 15 ερωτήσεις του παιχνιδιού είχαμε 1954συμμετοχές και συγκεντρώθηκαν συνολικά 3838 αστεράκια!!!
Για να μάθετε περισσότερα για τηδράσημας, αλλά και για να δείτε τις ερωτήσεις πουδόθηκαν στους μαθητές και τις ερωτήσεις του τελικού, πιέστεεδώ.
  1. Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση