Βιογραφικό

 

Ο Δημήτριος Ζυμπίδης είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα της Διδακτικής των Μαθηματικών – Μαθηματική Εκπαίδευση με έμφαση στην ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.

Υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος από το 2007 έως το 2018 στην 1η Περιφέρεια Δ.Ε. Βοιωτίας και στην 23η Περιφέρεια Δ.Ε. Αττικής. Σήμερα υπηρετεί ως δάσκαλος στο 12ο Δ.Σ. Χαλανδρίου Αττικής και εκπονεί τη μεταδιδακτορική του έρευνα (post dock) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ανθρωπιστικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο μεταδιδακτορικής έρευνας: «Η Τεχνολογική, Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου και τα γνωσιακά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Απέκτησε πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης το 1983. Είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου το 1991, κάτοχος τίτλου σπουδών μετεκπαίδευσης από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης το 1997 και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2004.

Αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000-2001) στο τμήμα των Μαθηματικών, εργάστηκε για τα σχολικά εγχειρίδια και τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ). Επίσης, το 2011 εργάστηκε ως επιστημονικό μέλος για τη σύνταξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθηματικών για το Δημοτικό Σχολείο.

Στα ερευνητικά και επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η μαθηματική εκπαίδευση, η παραγωγή, η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και γενικότερα η χρήση και η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση.

Τέλος, έχει πλήθος δημοσιευμένων άρθρων και ερευνών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Αφήστε μια απάντηση