ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

 

Οι δράσεις του “Πράσινου Σχολείου” εστιάζουν πρωτίστως στα παιδιά, ωστόσο σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση τους έχει η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς η δική τους συνεισφορά είναι καθοριστική για την υιοθέτηση θετικών στάσεων από τα παιδιά, τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και εκτός αυτού.

Δράσεις

Για τη σχολική χρονιά 2017-18, το “Πράσινο Σχολείο” δημιουργεί φθινοπωρινούς λαχανόκηπους σε τέσσερα νηπιαγωγεία του Νομού Χανίων (4ο Νηπιαγωγείο Κισσάμου, 3ο Νηπιαγωγείο Χανίων, 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων και 15ο Νηπιαγωγείο Χανίων) προσφέ

ροντας όλα τα υλικά, φυτά, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία και την συντήρησή τους.

Αφήστε μια απάντηση