ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

  ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, τις οποίες τις συναντάμε σε μεγάλη αφθονία στο φυσικό περιβάλλον.Στην ουσία  είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στρέψει την προσοχή του στη χρήση των ορυκτών καυσίμων.

  • Οι ΑΠΕ βασικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δε ρυπαίνει το περιβάλλον ,ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν ως κύριο στόχο τη δέσμευση του δυναμικού τους.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος δυνατός τρόπος που διαφαίνεται για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο που έθεσε το 1992 στη συνδιάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, να περιορίσει δηλαδή, μέχρι το έτος 2000 τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 1993, είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι εξής:

 1. ο άνεμος – αιολική ενέργεια,
 2. οι υδατοπτώσεις – υδραυλική ενέργεια
 3. η γεωθερμία – γεωθερμική ενέργεια
 4. η βιομάζα: θερμική ή χημική ενέργεια με την παραγωγή βιοκαυσίμων, τη χρήση υπολειμμάτων δασικών εκμεταλλεύσεων
 5. οι θάλασσες: ενέργεια κυμάτων
 6. ο ήλιος – ηλιακή ενέργεια, με υποτομείς τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τα παθητικά ηλιακά συστήματα και τη φωτοβολταϊκή μετατροπή

Αφήστε μια απάντηση